Raufoss Fotball har søkt midler til gratis fotballskole for 150 barn i juni og 150 barn i august. Samtidig ble det søkt om støtte til villmarksleir i regi av Villtotningen.

Denne uke ble søknaden innvilget og det ble behørig markert på rådhuset.

Feiring

Varaordfører Tonje Bergum Jahr og ordfører Stian Olafsen inviterte representanter for prosjektene til en liten markering med sjokolade og blomster for å feire de gode nyhetene.

– Dette gjør at flere kan delta, og tar bort noen av de økonomiske hindringene for å være med i idrett og andre fritidsaktiviteter. Som sosialdemokrater ønsker vi å skape lokalsamfunn med plass til alle der alle kan delta uavhengig av hvem de er og hvor de kommer fra, sier Olafsen.

Han opplyser at pengene skal komme innen rimelig tid.

– Det er toppers at så sosialt utjevnede prosjekter blir hørt av regjeringen. Dette er god politisk prioritering. All ære til klubbene som jobber så godt hver eneste dag for å gi våre unge en god og aktiv hverdag i Vestre Toten, sier ordføreren.

Lavinntektsfamilier

Villtotningen villmarksklubb opplyste i sin søknad at de ønsker å nå ut til jenter i lavinntektsfamilier og mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Sommeren 2023 ønsker klubben å arrangere to villmarksleirer for barn og unge i Toten-området, hvor ønsket er å gi 20 unge med vanskelig familieøkonomi gratis og subsidiert plass ved hver leir, til sammen 40 plasser.