– Det er noen gode grunner til at det i disse dager er mange maskiner ute langs veiene for å gjøre kantslått. Den viktigste årsaken til at vi utfører kantslått er for å bevare trafikksikkerheten ved å sørge for god sikt. Men, det er også flere andre veldig viktige momenter mange kanskje ikke tenker på, sier Kristin Folge, Mestas konserndirektør for drift og vedlikehold.

Mesta har kontrakt for drift og vedlikehold av både riksveier og fylkesveier i Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten. Det er hele 638 kilometer vei totalt.

Sommertrafikk

– Nå er vi godt i gang med å gjøre veiene klare for sommertrafikk. En viktig oppgave da er kantklippen. Dette gjøres for å sikre god sikt i trafikken, og er en del av samfunnsoppdraget vårt om å få folk trygt fram, sier Folge.

Hun anmoder trafikantene om å opptre hensynsfullt hvis en møter på kantslåttarbeiderne ute på veiene.

– Langs norske veier er det generelt stor artsrikdom bestående av både ønskede og uønskede arter. Dette er arter som vokser i ulik takt og fasong. Kraftigvoksende vegetasjon kan vokse raskt og utgjør en økt risiko for trafikkulykker gjennom å redusere sikten for trafikantene. Da bidrar kantslåtten til å holde vegetasjon nede og sikten fri, sier hun.

Uønskede arter

I tillegg til sikkerhetsaspektet, så er kantslåtten også et viktig tiltak for å hindre spredning av uønskede arter.

– Enkelte uønskede plantearter sprer seg raskt og er så dominerende at ønskede eller truede plante- og insektarter ikke får plass, og på sikt står i fare for å dø ut. Når vi klipper begrenser vi spredningen av uønskede plantearter, og bidrar på den måten til å ivareta artsmangfoldet ved at både ønskede planter og insekter får bedre sjanse til å overleve. På den måten prøver vi å gjøre det vi kan for å beholde et størst mulig artsmangfold av planter og insekter også i fremtiden, samtidig som vi sørger for god sikt og trafikksikkerhet, sier Kristin Folge.

Store maskiner

Samtidig minner hun trafikantene om at kantslått er farlig arbeid. Hun ber folk vise hensyn til arbeidene som pågår i disse dager.

– Det er store maskiner i sving når vi gjennomfører kantslåtten, og denne arbeidsoperasjonen er ikke risikofri. Gjenstander, som for eksempel stein og søppel, kan ligge gjemt i gresset og fyke ut av kantslåttaggregatet i voldsom fart. Vi opplever stadig potensielt farlige situasjoner når vi utfører dette arbeidet. Vi ber folk derfor om å holde god avstand og vise hensyn hvis de møter Mesta under kantslåttarbeidet langs veien, sier Kristin Folge, konserndirektør for drift og vedlikehold i Mesta.