(Oppland Arbeiderblad)

I løpet av det siste døgnet har både Laila Stang og Anne-Marie Wilberg publisert videoklipp av elg på, og nært inntil, veier rundt Kapp. Som OA omtalte i en sak nylig, er omtrent 500 elg påkjørt og drept i Innlandet så langt i 2023.

Videoen til Stang er fra Håkenstad, nord for Kapp sentrum i nærheten av Fauchaldplassen, og viser tre elg som krysser Mjøsvegen.

– Kjør forsiktig. Dette er krysningspunkt for elg, skriver Stang.

Og hun er ikke alene om å advare for tiden. For mye snø gjør at elg og rådyr i stor grad trekker til veier og andre områder med lavere snødybde.

– Varsle med lys

Anne-Marie Wilberg har også postet en video, men fra søndag. Hun filmer fire elg som oppholder seg midt i veien ved Bjørnstadflåa, også det på «gamleveien» nord for Kapp.

– Disse dyra krysser veien ved 07-tida på morgenen ved nedkjørselen til Hekshusstranda. Virker som om de har fast rute, skriver hun på Facebook.

Til OA understreker Wilberg viktigheten av å varsle medtrafikanter og å ta hensyn langs veien for tida.

– Det virker til at de helst ikke ønsker å gå ut av veien for å gå ut på skaren. Det kom flere biler jeg brukte lysene til å varsle. Det er viktig at folk gjør det, sier hun.

Viltpåkjørsler

Dette må du passe på dersom du kjører på dyr, sier politiet:

  • Sett på varselblink før du går ut av kjøretøyet - husk også refleksvest, samt å sette ut varseltrekant.
  • Ring politi på 02800 og varsle om påkjørsel av dyr (plikt), selv om du tror dyret er uskadd. Du risikerer avkorting på forsikringen og bonustap om ulykken ikke rapporteres og registreres. Manglende varsling kan føre til anmeldelse.
  • Om dyret flykter til skogs og du ikke kan vente på viltnemda, marker stedet hvor dyret forsvant slik at de har en sporutgang. Bruk gjerne viltbånd, om du har dette med deg.
  • Avliv aldri en skadet elg, hjort eller rådyr på egen hånd. Avgjørelsen om avlivning skal tas av politi eller fallviltmannskap.
  • Ta aldri med deg et påkjørt og drept vilt uten tillatelse.

Skrekkvinter

Det har vært en skrekkvinter i antall viltpåkjørsler i Innlandet. Så langt i 2023 har det vært hele 1024 påkjørsler, som er meldt inn i hjorteviltregisteret. Dette fordeler seg på 496 elg, 503 rådyr og 25 hjort. Av elg er 154 påkjørt av tog.

Også i Gjøvikregionen er tallene veldig høye.

– Det er mange år siden vi har hatt en så ille vinter. Tror vi må tilbake helt på 80-tallet for å finne liknende skrekktall, sa leder i viltvakta i Gjøvik, Lars Slåtsveen, til Oppland Arbeiderblad i helga.

Viltvaktene i Østre Toten har pekt på strekningen Nordlia til Kapphøgda, langs fylkesvei 33, som ekstra utsatt for vilt. Her har det vært veldig mange rådyrpåkjørsler i vinter, og dette er ikke langt fra der de to damene har tatt videoefilmene det siste døgnet.

I Vestre Toten er de mest utsatte strekningene mellom Reinsvoll og Bøverbru langs fylkesvei 246 og på riksvei 4 langs hele østsiden av Einafjorden.