Krever over 500.000 kroner for tjenester i Sandberggården: Konkursbegjært Skreia-investor møtte ikke opp i retten

HBF Holding ved Hans Bernhard Falk og eier av Sandberggården Skreia AS, Magne Modalsli, deler ikke samme virkelighetsoppfatning om økonomien for Sandberggården.