Børskrakk, oljeprisfall og total svikt i etterspørselen lammer norsk økonomi. Nå kommer regjeringen med en krisepakke på flere milliarder kroner.

Statsminister Erna Solberg (H) legger fram tiltakene på en pressekonferanse klokken 12.30 fredag.

Med seg har hun finansminister Jan Tore Sanner (H), barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Tiltakene skal motvirke den økonomiske krisen korona-pandemien skaper og er på flere milliarder kroner, etter det NTB forstår.

Koronasmitten har ført til stup på børsene internasjonalt og i Norge og rammet reiseliv og luftfart kraftig. Torsdag ble det tatt drastiske grep for å begrense reising og møter mellom folk.

Inntektssikring

Regjeringen har bekreftet at foreldrene som er hjemme med barn på grunn av stengte skoler og barnehager, vil ha rett til omsorgspenger, også kjent som sykt barn-dager.

Regjeringen vurderer nå å endre kvoten. Hvem som skal ta merkostnaden, er imidlertid ikke avklart. LO krever full lønn for arbeidstakere som må være hjemme fordi de er satt i karantene eller fordi skoler og barnehager er stengt.

– Vi kommer til å ha tett kontakt med partene i arbeidslivet for å diskutere hvordan disse utgiftene håndteres, sier Isaksen.

Tapt inntekt uroer også mange i små- og mellomstore bedrifter og enkeltmannsforetak, ikke minst innen kultursektoren.

Kostnader og likviditet

Finansministeren sier bedriftene nå får redusert sine kostnader gjennom forbedrede permitteringsregler – at staten tar en større del av regningen. Samtidig har mange bedrifter problemer med likviditeten.

– Derfor forbereder vi nå nye tiltak som kan bedre på det, sier Sanner til Politisk kvarter på NRK.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) har også varslet tiltak for luftfarten allerede fredag.

Både SAS, Widerøe og Norwegian har kansellert tusenvis av avganger som følge av virusutbruddet, ettersom reisevirksomheten nå nærmest har stoppet opp.

Rentekutt

Allerede fredag morgen kom Norges Bank med en egen tiltakspakke for å motvirke de negative effektene i økonomien. Sentralbanken kuttet styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 1 prosent.

– En lavere rente kan ikke forhindre at koronautbruddet får store konsekvenser for norsk økonomi. Det vil likevel kunne dempe tilbakeslaget og begrense risikoen for mer langvarige konsekvenser for produksjon og sysselsetting, skriver banken.

Norges Bank anbefalte samtidig å lempe på kravene til bankenes egenkapital fra 2,5 til 1 prosent, noe regjeringen kvitterte ut samme dag.

Tre faser

Regjeringen ser for seg tiltak i tre ulike faser.

– Regjeringen kommer med noe i dag, men er også nødt til å komme med noe videre, sier Isaksen til NRK.

Fredag kommer det akutte tiltak for å bidra til å unngå et konkursras i spesielt utsatte næringer, som reiseliv og hotell- og restaurantbransjen.

I fase to ser regjeringen for seg å gå i nærmere dialog med bestemte bransjer for å meisle ut konkrete tiltak. Målet er å gjøre tiltakene så målrettet som mulig og unngå å bruke penger på grep som ikke har effekt.

I en eventuell tredje fase, som ligger lenger fram i tid, vil regjeringen se på tiltak for å få skape økt aktivitet i økonomien igjen.

Tiltakene fremmes i statsråd fredag og skal behandles i Stortinget mandag og torsdag i neste uke.