Østre Toten kommune hadde onsdag besøk av stortingsrepresentantene Erlend Svardal Bøe fra helse- og omsorgskomiteen og Kari-Anne Jønnes fra utdannings- og forskningskomiteen, som sammen med lokale politikere fikk en omvisning på Labo. Gjestene var svært imponerte over kommunens nye helse- og omsorgssenter, og fikk med seg mye inspirasjon på veien videre.

Komiteens arbeidsområder er helsetjenester, pleie- og omsorgstjenester, folkehelsearbeid, rusmiddelpolitikk og legemidler. Under besøket på Lena fikk rikspolitikerne innsyn i hvordan Østre Toten som kommune jobber med disse områdene.

I tillegg deltok tre lokale politikere fra Høyre, som hadde organisert besøket. Foruten omvisning på Labo, var teknologi, Labos ferske resertifisering som livsgledehjem og kommunens matprosjektet i omsorgstjenesten sentrale temaer.

Velferdsteknologi

I løpet av den timelange rundturen på Labo fikk de besøkende vite mer om hvordan kommunen har tatt i bruk velferdsteknologi for å gi økt sikkerhet og bedre tjenester til beboerne – blant annet et elektronisk medisinsystem, et låsesystem som sikrer at beboere ikke går inn på feil rom, og et system som tilrettelegger slik at en bruker i hjemmetjenesten ikke må forholde seg til flere ansatte enn nødvendig, og samtidig legger opp effektive kjøreruter.

Kommunen har også flere digitale løsninger på trappene som skal gjøre hverdagen enklere for både brukere og ansatte.

Fungerende kommunalsjef helse, omsorg og velferd, Gry-Hege Strandbakke, var dagens guide. Hun la blant annet vekt på at Labo nylig er resertifisert som livsgledehjem, og fortalte at de hele tiden har fokus på at alle beboerne skal ha en god og meningsfull hverdag ut fra egne forutsetninger. Den frodige gårdshagen med trygge omgivelser for demente beboere er en av mange faktorer som bidrar til dette.

Matprosjekt

Arbeidet med å redusere matsvinn og å sikre god ernæring for både sykehjemsbeboere og hjemmeboende var også tema. Det ble understreket at tett samarbeid mellom kjøkkenet og enhetene er sentralt for å få gode resultater her.

Gjestene fikk også se garasjeanlegget som gjør at de ansatte i hjemmetjenesten sparer tid ved å slippe å måke snø og is av bilene om vinteren. En egen leilighet for pårørende med lang reisevei og velværerom for beboerne var blant andre ting som ble vist fram. Sanitetsforeningen har bidratt til at velværerommet ble en realitet.

Åpent hus

Noe av det stortingsrepresentantene syntes var unikt, var hvordan man på Labo har klart å trekke lokalsamfunnet inn på sykehjemmet. Her tilbys blant annet frisør- og fotpleietjenester både til beboere og andre innbyggere. Det livssynsnøytrale seremonirommet brukes jevnlig til vielser. Kantina «Laes kafe», som driftes av sykehjemskjøkkenet, er åpent både hver dag både for ansatte og besøkende utenfra. Flere tilbud til felles glede og nytte er under planlegging.

En fin lekeplass på baksiden av bygget er åpen for skoler, barnehager og andre, og er flittig brukt. Mange av beboerne ser lekeplassen fra sine rom eller oppholdsrom, og det er også lagt til rette med sitteplasser mellom lekestativene slik at de eldre kan møte barna.

Frivilligheten har en viktig rolle på Labo, og bidrar med blant annet aktivitetstilbud og transport av brukere til dagsenteret. De har også fått egne lokaler til disposisjon, og er på den måten blitt en godt integrert del av den daglige driften.