Den nye rektoren trives på Lena: – Jeg var heldig som fikk ta over en godt drevet skole

Nils-Fredrik Pedersen er Torfinn Overns arvtaker som rektor ved Lena-Valle videregående skole.