Manglende vakthold og kontroll førte til prikker hos Lena Pub

Lena Pub mottok to prikker for brudd på alkoholforskriftens bestemmelser i oktober.