Mange tar vårrengjøringa i naturen som uteaktivitet: Silje og barna plukket fire poser søppel i gymtimen

Ivrige søppelplukkere på Kapp får ros på Facebook, og mange forteller at de benytter tida hjemme med barna til å bidra til vårrengjøring i naturen. Blant dem er Silje Gavin Stangenes, som sammen med barna samlet fire store bæreposer på en times tid.