(Oppland Arbeiderblad)

Smittesituasjonen i Norge og Vestoppland er økende.

Smittevernreglene er mange og kan variere lokalt. Mange opplever usikkerhet og forvirring.

Derfor inviterte vi til et opplysende nettmøte der alle fikk muligheten til å spørre om det de lurer på.

Det kom inn over 50 spørsmål. Her kan du lese hva kommuneoverlegen og skolesjefen svarer:

Hva er reglene for arrangementet som bryllup, dåp osv? Trine

Hei! Du finner dette i kapitlet "Arrangementer, samlinger og aktiviteter" i koronaveilederen på Folkehelseinstituttets hjemesider.

Siri Fuglem Berg

Er det mulig å ta korona-test på annen måte enn q-tips i svelg og nese? Dersom jeg må ta test blir dette et kjempe-problem for meg. Forsøkte det samme hos legen for noen år siden da jeg hadde infeksjon, men var ikke mulig pga. brekninger. May

Hei!

Dersom virus skal påvises er dette foreløpig eneste måten. Ved neseprøven bør ikke brekning være et problem.

En antistofftest tas som blodprøve, men den vil ikke vise noe før et stykke ut i sykdomsløpet, og den vil kun vise at du har gjennomgått infeksjon, ikke om du er syk nå.

Siri Fuglem Berg

Hva er i veien for å kunne opprette ensomhetsgrupper 1-2 ganger i uka for de studentene som måtte være ensomme og ønsker et slikt tilbud, hvor de kunne ha meldt seg på og blitt delt opp i grupper hvor gruppene gjorde noe sosialt? Det argumenteres for at det er mange ensomme studenter.. Og det problemet vil være uavhengig om studiested blir stengt ned for en liten periode kontra flere måneder eller om det holdes åpent. Ntnu, fagskoler, høyskoler, universiteter burde holdes stengt i en kortere periode nå.

Hei!

Det høres ut som et fint tilbud. Reglene for arrangement vil også gjelde her - dere trenger en ansvarlig arrangør som sørger for at reglene følges, både med registrering av deltakere, antall deltakere, å sørge for smitteverntiltak og god avstand mellom deltakere, og for å sørge for at ingen syke deltar. Det er lurt å ha de samme menneskene i de enkelte gruppene over tid, ikke bytte på tvers av grupper i løpet av en uke, men f eks ha en helg imellom dersom dere skal bytte.

Siri Fuglem Berg

Hei, jeg bor på i et kollektiv i Gjøvik og studerer på Fagskolen. Jeg deler heldigvis bare kjøkken med 3 andre studenter. Hva skjer hvis jeg blir syk? Får jeg lov til å bruke kjøkkenet? Hvis jeg skal teste meg men har ikke bil. Hvordan blir det da med transport? Sander

Hei!

Dette er spørsmål du vil få avklart med hhv smittesporingsteamet og koronatelefonen.

Siri Fuglem Berg

Har dere kontroll på korona herover Gjøvik/Toten som dere sier ? Eller sies det kun for å unngå redsel ?Veronica

Hei!

Vi har klart å bremse de to utbruddene i Gjøvik, men om vi har kontroll videre vil avhenge av hvor flinke folk er til å følge smittevernregler og myndighetenes anbefalinger om sosiale sammenkomster mm. Det betyr at vi må stramme inn på antall mennesker vi har nær kontakt med, og vi må begrense sosiale aktiviteter, antall vennetreff og andre sosiale sammenkomster hjemme hos hverandre. Det er der mye av smitten skjer.

Viruset er ikke borte - vi er helt avhengig av at vi holder avstand til hverandre dersom vi skal holde det i sjakk.

Siri Fuglem Berg

Hvor lenge skal man være i karantene etter negativ koronatest? Er det til negativ test foreligger eller i ti dager etter testen er tatt? Line

Hei!

Jeg forstår ikke helt spørsmålet. Dersom du er nærkontakt skal du uansett være i karantene i ti dager etter siste kontakt med den syke. Dersom du er i samme husstand som den syke skal du være i karantene i 15 dager fra den siste i husstanden fikk symptomer, og dersom du selv får symptomer skal du over i isolasjon.

En negativ koronatest fritar ikke for karantene når du er nærkontakt.

Dersom du er syk, men ikke er i karantene, skal du testes og bli hjemme. Du kan gå på jobb igjen dersom testen er negativ OG du er frisk (god form og feberfri).

Siri Fuglem Berg

Hei. Jeg testet meg for korona forrige mandag og fikk da negativt svar. Nå en uke senere har jeg fortsatt vondt i halsen og litt snufsete. Jeg har vært på jobb siden denne testen var negativ for jeg føler meg jo ikke dårlig. Men er det sånn at man skal holde seg hjemme uansett hvis en har forkjølelsesymptomer til det er borte? Sandra

Hei!

Voksne med symptomer på luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme til man har en negativ koronatest, og kan gå på jobb igjen hvis du har negativ test og føler deg frisk og er feberfri.

Siri Fuglem Berg

Hvordan kan russen ha russeslipp i denne tiden vi er i? Eli

Hei!

Alle skal følge lover og regler for arrangementer og ha en ansvarlig arrangør som sørger for at dette blir gjort på riktig vis.

Siri Fuglem Berg

Har jeg krav på sykmelding når jeg er pålagt å være i karantene i 10 dager? Annette Aaslund

Ja, det ordner du via fastlegen din eller med egenmelding.

Siri Fuglem Berg

Elevene på Gjøvik vgs har fått beskjed om ordinær skole fom i morgen. Det er der rammer som gjør det umulig å overholde 1 metersregelen. Både i ordinær klasseromsundervisning, og spesielt i kroppsøvingstimene og i garderomesituasjon. Hvorfor er rammene slik på Gjøvik vdg skole? Får ikke dette til å stemme med nasjonale og lokale anbefalinger og retningslinjer. Annette Narum

Hei!

Skolen skal følge Helsedirektoratets koronaveileder for videregående skoler. Folkehelseinstituttet er opptatt av at man skal ta færrest mulig elever ut i karantene og i størst mulig grad opprettholde undervisningstilbudet til ungdommen. Vi ser at det er liten smittespredning mellom elever i skolesituasjonen - det meste av spredningen foregår i sosiale sammenhenger utenom skolen.

Siri Fuglem Berg

Hvorfor i all verden åpnes Gjøvik videregående igjen allerede, det er da slettes ikke mindre smitte i Gjøvik nå?Kjell

Hei!

Det er mindre smitte i Gjøvik nå, og for spørsmål om hvorfor vi åpner skoler - se svar over. Det er viktigere at vi voksne begrenser våre sosiale aktiviteter enn at skoler holdes stengt dersom vi skal hindre smittespredning.

Siri Fuglem Berg

Hei, jeg er elev ved gjøvik videregående skole. Det er mye frykt for smitte på skolen og mange er veldig redde. Så mitt spørsmål er hvorfor får vi ikke muligheten til å ha hjemme undervisningen en periode til?Marie

Hei!

Under det utbruddet som har vært har vi sett at elever i svært liten grad smitter hverandre på skolen. Vi mener det er viktig for elever å komme tilbake i sitt sosiale miljø, treffe venner og ha klasseromsundervisning. Så får vi håpe at elever blir flinke til å holde avstand i friminutt, i fritimer og i matpauser og i kantine. Med en meters avstand til andre og god hånd- og hostehygiene er mye gjort med tanke på å hindre at smitte spres.

Siri Fuglem Berg

Maskebruk og luftveissykdommer. Er det forsvarlig at en med astma/kols bruker maske? Renate Izelin Helland

Hei!

Dersom det kjennes vanskeligere å puste med maske, og man har lungesykdom, skal man ikke bruke maske.

Siri Fuglem Berg

Hei. Det er en ting jeg lenge har lurt på, som i mitt (sykepleier)hode ikke henger på greip. Hvis et familiemedlem venter på svar på test (eller sitter i karantene). Hvorfor kan resten av kjernefamilien gå på jobb/skole/bhg som før? Hvis ett familiemedlem er smittet,er sannsynligvis resten av huset det. Tenker på husstander hvor man jobber i f.eks helsevesenet, bhg/skole (hvor man har mange nærkontakter i løpet av en dag). Hvorfor skal kun den ene skal sitte i karantene, mens de andre kan spre smitte? Line

Hei!

De aller aller fleste som testes har ikke covid-19, det ville derfor ramme unødvendig mange mennesker dersom husstandsmedlemmer ble satt i karantene i påvente av testsvar.

Dersom man allerede sitter i karantene som nærkontakt og blir syk, regnes det som at man har sannsynlig covid-19, og da skal hele husstanden i karantene i påvente av testsvar.

Siri Fuglem Berg

Hei. Nå begynne det å bli like alvorlig som det var i mars og det er ikke positivt. Jeg lurer på hvorfor dere ikke kommer med strengere tiltak? Steng ned alt sammen! Det er helse som kommer først ikke penger!! Vi må få gjort noe sånn at det ikke stiger enda mer... folk blir smittet ganske kjapt nå, ingen på skolen gidder å bry seg, og da tenker jeg at dere kan stenge ned en god stund. Mina

Hei!

Regjeringen har jo strammet inn sine anbefalinger om hvor mange vi kan være sammen med og hvor mange vi kan ha inn i husene våre, samt hvor mange vi kan samle på private arrangementer. Utover deres anbefalinger er det viktig at alle tar ansvar for å følge smittevernregler, å unngå å skape situasjoner der man kan spre smitte til flere, å begrense sin sosiale omgang - rett og slett oppføre oss slik at kommunens barn og ungdom igjen slipper å betale prisen. Dessuten er det vist liten smitteverngevinst i å stenge ned skoler og barnehager. Vi stenge heller ikke ned under utbruddet, men gikk opp til rødt nivå, samt at en del kohorter ble satt i karantene.

Det kan se ut som om vi blir nødt til å leve med dette viruset i lang tid, vi er derfor nødt til å finne en måte å leve med det på. Svaret er da ikke å stenge ned samfunnet i tide og utide, men å leve på ansvarlig vis der vi sørger for å gjøre vårt for å hindre smittespredning - i det daglige og i helger og ferier.

Siri Fuglem Berg

Bør det fortsatt være mulig for ansatte i Gjøvik kommune å jobbe på flere institusjoner med tanke på potensiell større fare for at flere pasienter og ansatte kan bli smittet av covid 19? MKM

Hei!

Det beste er selvsagt om man kun jobber på en institusjon, men det er ikke alltid mulig å få til i praksis. Det er vel så viktig at ansatte er svært påpasselige med smittevernrutiner og at de holder seg hjemme og testes dersom de er syke.

Siri Fuglem Berg

Hvordan kan dere flytte så fort fra rødt til gult nivå i barnehagene, når det sies at man ikke ser effekten av tiltakene før etter en stund? Dere forventer at vi i barnehagene og skolen skal omstille oss på dagen, men like mange folk kan omgås på cc feks, hvor er tiltakene der? Stiller også spørsmål ved hvorfor ikke kommunene i mjøsregionen samarbeider mer om felles tiltak. Anonym

Hei!

Det å ha rødt nivå for skoler og barnehager innebærer en dårligere undervisningssituasjon for skolebarn og kortere åpningstid i barnehagene med de vansker det medfører for foreldre. Samtidig er gevinsten ved strenge tiltak i skoler og barnehager svært usikker og sannsynligvis liten. Derfor går vi tilbake igjen til gult nivå så fort vi ser at smittesituasjonen gjør det mulig, noe vi gjorde i dette tilfellet. Det var en spesiell situasjon med forventninger til mange smittede barn som gjorde at vi valgte å heve til rødt nivå i utgangspunktet.

Vi forventer ikke at dere skal kunne omstille dere på dagen, men vi gjør det mulig å gå tilbake igjen så fort dere får det til.

Kommuene i mjøsregionen har forskjellige smittesituasjoner, og hver kommune står best rustet til selv å vurdere hvilke tiltak som er viktige. Når det er mulig og nødvendig, samarbeider vi om tiltak, og enkelte av kommunens vedtak er basert på vurderinger av situasjonen i kommunene rundt oss. Vi har et godt samarbeid med kommunene rundt - både på rådmannsnivå og blant kommuneoverlegene.

Siri Fuglem Berg

Det er litt rart at hvis en i husstanden har smitte på jobb/skole er det bare den som skal i karantene .Hele husstanden burde vil da i karantene for hvis han/hun er smittet så får jo de fleste i samme hus korona .Og dem som ikke er i karantene drar smitten ut til andre. Karin Granly

Hei!

Det er kun den som har vært i nærkontakt med (under to meter i mer enn femten minutter, eller i fysisk kontakt med - eller av andre årsaker vurderes som nærkontakt av smittesporerne) som skal i karantene. Det ville rammet altfor mange mennesker ellers, og ha svært liten effekt i å bremse smittespredningen. Vi sier at den som sitter i karantene skal være oppmerksom på symnptomer, og såfort han/hun merker noe, skal vedkommende anses som smittet og testes og hans/hennes husstandsmedlemmer skal i karantene - helt til man har fått avkreftet covid-19 med negativ prøve hos den med symoptomer. Den personen skal fortsatt sitte i karantene ut tiden, mens husstandsmedlemmer til da kan slippe ut av karantene.

Alle karantene- og isolasjonsregler kommer fra Folkehelseinstituttet som gjør kontinuerlige beregninger på hvordan man på best mulig vis kan begrense smittespredning uten at det skal bli for stor belastning på oss som lever i samfunnet. Det å sette nærkontakter til nærkontakter i karantene vil føre til at mange av oss sitter lange perioder i karantene, igjen og igjen, og det er en stor belastning både på enkeltpersoner og på samfunnet.

Siri Fuglem Berg

Hei. Hvorfor blir noe veldig syke, mens andre knapt nok merker at de er smittet? Roy

Hei!

Det er slik for alle sykdommer - noen blir veldig syke, andre knapt nok. Det kan avhenge av flere faktorer - av mengde smitte man får i seg, av hvor sliten kroppen allerede er og hvor klar den er til å kjempe imot viruset, og den vil avhenge av immunsystemet vårt. Immunsystemet er forskjellig hos hver enkelt person, det består av enormt mange komponenter og mange forskjellige celletyper. Deler av immunsystemet kan faktiusk bidra til at vi blir sykere av kroppens egen reaksjon mot viruset enn av selve viruset. Det kan også være at noen har en viss grad av immunitet fra før - såkalt kryussimmunitet - en hukokmmelse som sitter i fordi man har møtt virus som likner på koronaviruset og opparbeidet en viss immunitet som også kan hjelpe mot det.

Siri Fuglem Berg

Hei. Hvorfor åpne igjen alt nå? Tenker dere ikke på barn og eldre som er i risikogruppa i det hele tatt? De er dem mest sårbare i denne gruppa. Monica

Hei!

Barn blir mindre syke enn voksne og står for mindre spredning av viruset. Det viktigste videre under pandemien blir å sørge for tiltak som ikke rammer barn og ungdom hardt, for de har jammen måtte ofre mye så langt. Jeg mener vi voksne må begynne å ta en større del av ansvaret for å hindre smittespredning ved å begrense våre sosiale aktiviteter og begrense antall mennesker vi har nær kontakt med.

De to utbruddene vi har hatt på Gjøvik viste at det er svært liten smitte mellom barn og ungdom på skole og i barnehage, stort sett all smittespredning skjedde i nærere sosiale sammenhenger og stort sett mellom voksne. Vi må heller bli flinkere til å finne måter å beskytte de eldre og de i risikogruppene bedre, og da er det igjen avstand, smittevern og å begrense antall kontakter som gjelder.

Siri Fuglem Berg

Hva er deres anbefaling om hjemmekontor? Halvard Wang

Hei!

Det vil avhenge av hvor god plass man har på arbeidsplassen, om arbeidsoppgaver kan utføres tilfredsstillende også hjemmefra, og om man må bruke offentlig transport for å komme seg til jobb.

Siri Fuglem Berg

Hei! Et spørsmål til kommuneoverlegen: Vi driver Prestegårdslåven i Vardal og planlegger julemarked 4.-6.des. med marked inne på en luftig låve samt utendørsteater med inntil 50 tilskuere. Det kan forventes et par hundre besøkende i løpet av helgen. Kan det gis noen anbefalinger om at dette kan gjennomføres innenfor gjeldende regler, eller bør vi avlyse allerede nå? Hvor kan vi evt. søke råd om arrangementet? Mvh Ola Thune

Hei!

VI har per i dag ikke noen tiltak når det gjelder arrangementer utover de nasjonale retningslinjene. Den ansvarlige arrangør må sette seg godt inn i veileder for arrangementer i Folkehelseinstituttets koronaveileder og på Helsedirektoratets sider. Det er den ansvarlige arrangør som må vurdere om arrangementet er trygt nok eller om det bør avlyses.

Siri Fuglem Berg

Hei. 1. Jeg lurer på hva som er elevenes rettigheter knyttet til undervisning når de er i karantene? 2. Kan en skolesjef eller kommuneoverlege gi dispensasjon på gult nivå, slik at skolen slipper å forholde seg til regler for aldersinndeling og kohorter? Kan en Sfo samle 60 elever til fri flyt, uten oversikt over hvem som er hvor og hvem som er sammen med hvem?Kristine

Elevene har rett til undervisning når de er i karantene. Dette blir på samme måte som om elevene er borte fra skolen med gyldig fravær ellers. Da må skolen og eleven/foreldrene finne ut en god løsning i det enkelte tilfelle slik at eleven får et skoletilbud når den er i karantene.

Skolesjefer eller kommuneoverleger gir ikke dispensasjon fra nasjonale smittevernregler. Mange av reglene er utformet med intensjon om å redusere smittefare, samtidig som det er mulig å bruke skjønn. Dersom du har en konkret bekymring håper jeg at du kan ta direkte kontakt med meg.

Ivar Bergum Jahr

Er for tiden avhengig av drosje til å fra fysioterapeut. En dag forrige uke var vi to pasienter som ble plassert bak i en taxi fordi vi skulle samme vei. I utgangspunktet er dette greit, men i disse koronatider synes jeg dette er litt spesielt. Det er ikke lov å sitte i forsetet. Det ble ikke en meter mellom oss som satt i baksetet. I flg.min fysioterapeut sier Pasientreiser at dette er innenfor regelverket. I disse smitteverntider lurer jeg på om dette er innenfor hva som kan aksepteres ? Ellen Spjelkavik

Hei!

Det skal etter FHIs veileder tilrettelegges for minst en meter mellom passasjerer under transport.

Siri Fuglem Berg

Hei!

Staten har utarbeidet egne veiledere for ulike virksomheter og bransjer. Transportsektoren har egne regler og retningslinjer som regulerer dette. Det som kan være utfordrende er at reglene oppleves ulike og at man har muligheter til å bruke skjønn. For eksempel er det ikke avstandsregler i transportsektoren absolutt, men en det er en klar anbefaling om tilstrebe.

Ivar Bergum Jahr

Hei. Jeg mener at det er viktig å gi alle elever hjemmeskole. Spesielt på VGs kommer vi fra så mange forskjellige steder som får oss kontakt med mange i reiseveien itilegg til at akurrat det der er så farlig da alle skal komme og tilbringe flere timer sammen. Smitten øker blandt elever! Amanda

Hei!

Det er også viktig for elever på VGS å få klasseromsundervisning, og å ha kontakt med andre elever. Dersom skolen er flink til å plassere elever med god avstand, og til å følge kohorter i linjefag og valgfag, og elever i tillegg er flinke til å holde avstand til hverandre i friminutter og matpause, viser det seg at det er lite smittespredning på skoler. Når det gjelder reise til og fra skolen er jeg enig - det bør legges til rette for god plass og avstand mellom elever på skolebussene.

Smitten øker ikke blant elever i Gjøvik kommune. VI har hatt et utbrudd i to miljøer som nå er på vei ned.

Siri Fuglem Berg

Hvorfor blir det ikke lagt til rette for at beboere på sykehjem igjen ikke kan få besøk. Tom Malmin

Hei!

Det er ikke besøksforbud ved sykehjemmene i kommunen nå, kun ved de to avdelinger der beboerne er i karantene.

Siri Fuglem Berg

Hei, jeg er kjærest med en som er testet positiv. Vi bor ikke sammen. Jeg har testet meg to ganger og begge var negative! Når er det trygt for meg å møte han igjen? Blir han testet igjen når han er frisk? Kan jeg fortsatt bli smittet av han ,eller er han ikke smittbar lenger? Randi

Hei!

Du må være i karantene i ti dager etter siste møte med din kjærest, og dersom du utvikler symptomer på covid-19 bør du testes. Da skal også dine husstandsmedlemmer i karantene, og de kan ikke gå ut av karantene før du evt har fått svar på prøven om at du ikke er smittet. Du må uansett negative tester sitte ut karantenetiden på ti dager, og dersom du får covid-19 skal du over i isolasjon. Da er det ditt sykdomsforløp som avgjør hvor lenge du må være i isolasjon. Dette siste gjelder også din kjærest, opg det er ikke før både han er ute av isolasjon og du er ute av karantene at dere kan treffes.Vi tester ikke for å avgjøre om folk kan komme ut av isolasjon, for mange vil teste positivt i flere uker etter at de har vært syke. Når han er ute av isolasjon skal det være trygt å møte ham igjen.

Siri Fuglem Berg

Det oppleves at det er mange studenter som ikke opprettholder de anbefalte smittevernrådene. Kanskje det er litt lite informasjon rettet mot studentene, både når det gjelder språk og generell informasjon.

Hei!

Mitt inntrykk er ikke at studenter er noe bedre eller dårligere enn andre, men det er alltid lurt å få ut informasjon.

Siri Fuglem Berg

Kan dere ikke få bl.a OA til å fokusere på hvor mange som blir testet hver dag og hvor få prosent av de testede som er smittet?I stedet lager de overskrifter som skremmer? Hva tenker dere om når muslimsk nyttår skal feires?Eller er det ikke lov å nevne det?Hadde det vært ungdommen eller russen hadde de vært lovlig fritt vilt i media.Nina

Hei!

Vi styrer heldigvis ikke mediene, men det er jo absolutt viktig informasjon å få ut. Vi har fra 19.-31. oktober testet ca 2380 personer i Gjøvik, 100 var positive. Det vil si at ca 5% av testene var positive. Det er også viktig at folk forstår alvoret i situasjonen, og at når smittespredningstallet bikker over en, så kan situasjonen kjapt komme ut av kontroll. Det blir ikke en lineær kurve videre.

Når det gjelder om man skal advare mot feiringer, blir det noe man må gjøre overfor alle trossamfunn og kulturer, og i utgangspunktet vil vi følge nasjonale retningslinjer og ellers oppfordre folk til ansvarlighet. Muslimsk nyttår er vel ikke før 10. august i 2021, 31. desember kommer først.

Siri Fuglem Berg

Hvordan kan dere si at dere er sikre på smittesporingen og at man har smittesituasjonen per Gjøvik og omegn under kontroll, når dette er noe man aldri kan være helt sikker på?

Hei!

Jeg opplever ikke at det blir sagt at man har hatt kontroll over viruset, men at man har hatt oversikt over hvor viruset er. Enig med deg i at det er mange ting rundt dette vi ikke kan være sikre på.

Ivar Bergum Jahr

Hei. Kan munnbind bli påbudt på butikk, skoler og kollektivtilbud? Mvh Pendleelev som er ved mye mennesker gjennom dagen. Markus Gimle Enger

Munnbind kan bli påbudt dersom det blir vurdert som et egnet tiltak. Det kan komme et nasjonalt påbud, eller et lokalt påbud. Oslo har andre regler enn vi har i vår region nå. Det henger sammen med at de har gjort en vurdering om at det er et egnet tiltak i noen situasjoner.

Ivar Bergum Jahr

De nasjonale tiltakene som anbefales de områdene med høy smitte vedr. studenter, er å ha fjernundervisning så langt dette er mulig. Hvorfor er ikke dette et tiltak her på Gjøvik (NTNU/Fagskolen/Høyskolen) , når Gjøvik er en rød sone?

Hei!

Det foregår allerede mye fjernundervisning på universiteter og høgskoler. Undervisningssituasjonen innebærer ikke så stor smitterisiko dersom man har avstand mellom studentene, vi ønsker jo også at studentene skal ha en best mulig psykisk helse, noe som er lettere om de får omgå andre studenter. Sosial kontakt er viktig, men det blir jo da også viktig at studentene holder avstand til hverandre også utenfor auditoriene.

Det er også viktig at barn og ungdom får gå på skolen, og vi har gjennom utbruddene i egen kommune sett at det foregår lite smitte på tvers av skolebarn og -ungdom.

Siri Fuglem Berg

Hvorfor kan ikke barneskole, ungdomsskole, videregående og høyskolen stenge i 1 til 2 uker. Inklusiv utesteder, restauranter, treningssenter. At alle må være hjemme. Så slipper vi å få så mye smitte rundt omkring. Det ender med at den ene klassen etter den andre må i karantene. Er mange foreldre med underliggende sykdommer. Mange barn har besteforeldre og oldeforeldre. Disse barna får jo ikke sett sine. Fordi forsvarlige foreldre ikke vil risikere noe, når det plutselig dukker opp overalt.Kari

Dette kan endres raskt enten ved at staten kommer med tiltak, eller at den lokale smitten gjør at det kommuneoverlegen innfører lokale tiltak. Når det ikke er bestemt å stenge skolene nå, handler det om at man vurderer konsekvensene som større enn gevinstene ved å stenge ned. Det er viktig at alle følger opp de grunnleggende smittevernrådene fra morgen til kveld. På den måten kan alle bidra.

Ivar Bergum Jahr

Vet dere HVORDAN de smittede er blitt smittet med Covid-19? Selv om smittesporingen avdekker hvem, syntes det er lite info om hvordan og hva slags kontakt som smitter. Vi vet jo at vi ikke skal klemme, men holde avstand, sprite/vaske hender, hoste i albuen etc. Ann Hege

Hei!

Mye av smitten foregår når folk møtes hjemme hos hverandre, når venner treffes hjemme, i kaffebesøk og familiemiddager. I andre byer har man sett smittespredning på familiearrangementer som bryllup, bursdagsfeiringer og annet. Størst sjanse for å bli smittet er nok når en i husstanden er syk. I tillegg viser erfaringer fra andre steder at smitte kan spres raskt på utesteder. Vi ser også at noe smitte skjer på arbeidsplasser, spesielt dersom det er vanskelig å holde avstand mellom arbeidstakerne.

Smitten foregår altså der man er tett sammen over tid, og der man har fysisk kontakt.

Siri Fuglem Berg

Er dere urolige for smitten nå? Hvorfor gjøres ikke tiltak raskere for å unngå at smitten eskalerer og får fotfeste? Line

Hei!

Jeg er alltid urolig for smitten, for koronaviruset kan fort løpe ifra oss smittesporere dersom befolkningen ikke oppfører seg ansvarlig og følger smittevernregler og regler om nære kontakter og antall vi kan ha på besøk hjemme, antall som kan delta på andre arrangementer osv. Dersom man går i flere kaffe- og middagsselskaper i løpet av en uke, eller flere fester i løpet av helgen og uken, kan man risikere at smitten virkelig får spredd seg og at situasjonen kommer ut av kontroll. Smittesporingsarbeidet er enormt tids- og ressurskrevende, og når vi et visst smittenivå, vil vi ikke lenger makte å følge med.

Det er altså opp til befolkningen om vi klarer å holde dette under kontroll. Jeg syns barn og ungdom har betalt en altfor høy pris hittil, og at vi voksne nå virkelig må begynne å ta vår del av ansvaret. Vi bør gjøre hva vi kan for at skoler og barnehager kan holdes åpne, og heller bremse litt ned på vår egen sosiale omgang. Voksne blir både sykere og smitter andre lettere enn hva barn gjør, så jeg syns vi skal skjerpe oss slik at barna kan fortsette å gå på skolen. Vi kan kutte ned på bursdagsfester og middagsselskaper og vi kan oppføre oss mer fornuftig når vi er ute på barer og puber. Jo mer vi drikker, jo mindre fornuftige blir vi og i disse tider kan vi forårsake mye skade med uforsvarlig atferd.

Siri Fuglem Berg

Gruppetrening hvor mange personer kan det være?Trener sammen med fysioterapeut Jorunn Nøstbakken Rønning

Hei!

Maks 20 personer per gruppe kan trene sammen, men det må være minst en meter imellom hver deltaker, og helst to dersom det er snakk om høyintensitetstrening. En meter imellom vil ikke forhindre at man blir satt i karantene dersom en deltaker får påvist covid-19, da er det to meter som gjelder. Men en meter vil jo senke sannsynligheten for smitte - og jo lengre avstand, jo bedre.

Det må være plass nok i lokalene til at man kan holde avstanden som kreves, og det må være god ventilasjon.

Siri Fuglem Berg

Hei. Jeg har et spørsmål angående matbutikk som selger matvarer og drikkevarer både fra innland og utland, er det noe sannsynlighet at det kan være bakterier på varene fra før? Og matvarene og drikkevarene (inkludert fra Norge i rød sone) fra røde land om det er helt trygt og kjøpe og spise mat derifra uten at det finnes noe snev av smitte/ Korona/Covid 19? Stine M R Solheim

Hei!

Det er Mattilsynet som har ansvar for matsikkerhet. Det er ikke vist at koronavirus smitter via matvarer eller drikkevarer.

Siri Fuglem Berg

Jeg lurer litt på hvorfor vi frisører ikke blir nevnt i disse tider...vi får jo ikke holdt avstand...selv med munnbind føler man seg ikke sikker...og vi skal ikke være så mange sammen....liker ikke dette. Kari Ormestøyl

Hei!

Det finnes en egen veileder for frisører og liknende en-til-en virksomheter utarbeidet af Folkehelseinsituttet og Helsedirektoratet og som jeg anbefaler at dere følger. Dersom dere ikke føler dere trygge, kan dere jo selv bestemme at deres kunder skal ha munnbind på mens de er hos dere. Men husk at ikke alle kan bruke munnbind av helsemessige årsaker, og husk at det ikke er anbefalt for barn under 12 år.

Siri Fuglem Berg

I programfag på videregående skole er det elever fra mange "kohorter" samlet. Ved praktisk arbeid, labøvelser, er det umulig å holde 1m avstand når elever deler felles utstyr og må vandre rundt i klasserommet til ulike stasjoner. Står neppe mer enn 15 min nær hverandre, men absolutt nærmere enn 1m til tider. Er det greit å gjennomføre labøvelser nå? Har dere noen kommentarer?Heidi

Hei!

På rødt nivå skal man begrense bruk av felles utstyr når mulig. På begge nivå gjelder at man skal forsøke å holde avstand på over en meter, være i de samme grupper over tid, og ikke ha fysisk kontakt. Man regnes som mulig utsatt for smitte dersom man oppholder seg nærmere enn to meter i mer enn femten minutter, eller dersom man er i fysisk kontakt med, eller har blitt nyst, hostet eller spyttet på, en person med covid-19. Korte forbipasseringer innebærer ikke noen særlig risiko for smitte.

Gjøvik kommune er nå på gult nivå.

Siri Fuglem Berg

Spørsmål til skolesjefen. Hvorfor får ikke SFO lov til å servere mat på gult nivå? Det er lov i Gjøvik kommune der har de hatt matservering siden før sommerferien. Åshild

Det er gjort noen vurderinger rundt smittevern og matservering på den enkelte SFO. Derfor har vi ikke har matservering over alt nå. Det vurderes fortløpende om vi skal gå over til ordinær matservering. De som går på en sfo uten matservering slipper selvfølgelig å betale for mat de ikke får.

Ivar Bergum Jahr

Vil det være en mulighet for at skoler stenges ned igjen? P.H

Det er hele tiden en vurdering om hvilke tiltak som er riktige. Dersom det blir aktiv smitte i en skole kan helsemyndighetene beslutte at deler av, eller hele skolen skal gå over til fjernundervisning.

Foreldre i samfunnskritiske yrker eller særskilt sårbare barn vil da få et tilbud på skolen ved behov etter avtale med skolen.

Ivar Bergum Jahr

Hvorfor ikke påbud om munnbind for ALL tett kontakt? Hjemmetjenester, fastleger, helsesekretærer, fysioterapeuter, frisører, massører osv? Ja, ABSOLUTT ALLE SOM HAR TETT KONTAKT? Inger Mona Kjeksrud

Nå mens vi har hatt utbrudd i kommunen og et noe høyere smittenivå generelt, bruker alle kommunale helsetjenester munnbind i nært pasientarbeid. På legekontorene er det anbefalt at pasienter har på munnbind og at konsultasjoner som kan foregå per video eller telefon utføres på det viset. Egne retningslinjer og veileder gjelder også for frisører, fysioterapeuter osv, vi følger de nasjonale veiledere.

Det er ikke noe i veien for å bruke munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å holde en meters avstand, men god avstand har en bedre effekt i å hindre smitte mellom mennesker enn munnbind har. Man er redd for at folk glemmer avstand når man bruker munnbind.

Tiltak som munnbind vurderes fortløpende også i vår kommune.

Siri Fuglem Berg

Kan barn og unge være med barn i nabolaget der man bor,selv om barna går på skole i annen kommune,eller er det kun de man går på skole med? Camilla

Myndighetene ønsker at vi reduserer antall nærkontakter. Det er en klok anbefaling. Svaret avhenger også litt ut fra lokale smittevernanbefalinger. Barn kan være sammen med andre barn som man er i kohort med også på fritiden uten at det er et problem. Det er også greit å delta på fritidsaktiviteter dersom kommunen er på gult nivå. Ut over dette bør man i hvertfall ha et bevisst forhold til hvor mange man lar barna være sammen med.

Ivar Bergum Jahr

Man vil jo ha mange potensielle nærkontakter når man møter opp på studiested, samtidig med de man har på fritiden (familie, venner, kjæreste). Det anbefales å ha minimalt med nærkontakter. Dette er jo da vanskelig å opprettholde.. Det anbefales at de som kan ha hjemmekontor, skal/burde ha det. Hvorfor er ikke dette noe som gjelder for studenter og? Det er forsåvidt bedre å måtte stenge ned studiestedene i en kortere periode enn å måtte holde det stengt over flere måneder?

Hei!

Det er spesielt viktig at studenter får en mulighet til å treffe andre studenter, og det å sitte i et auditorium med god plass mellom tilhørere vil ikke innebære stor risiko for smittespredning. Det er den nære kontakten som er farlig med tanke på smitte, og derfor skal man ha minimalt med nære kontakter. Det er nå anbefalt at man kun har husstandenn som nære kontakter, pluss eventuel kjæreste, og for barn og ungdom at man har noen få nære venner. Voksne som bor alene kan ha to-tre nære kontakter, og både for voksne og barn bør det være de samme nære kontaktene over tid. Ved omgang med alle andre enn ens nære kontakter bør man holde minst en meters avstand og ikke ha fysisk kontakt.

Svært mye av undervisning på universiteter og høgskoler foregår via nettet, så de har nok i større grad enn mange andre hjemmekontor. Men igjen - det er viktig for studenter også å se sine medstudenter, føle et fellesskap og ikke sitte i all ensomhet på en studenthybel. Når de møter på universitetet er det da viktig at de holder god avstand til alle medstudenter og lærere bortsett fra sine to-tre nærmeste.

Siri Fuglem Berg

Hvorfor stenget dere ikke skoler og påbyr munnbind offentlig? Bente Rigmor Haug

Myndighetene har ut fra en risikovurdering bestemt at hensynet til smittevern skal veies opp mot konsekvensene for barn og familer ved nedstengning. Det er en klar anbefaling å holde skolene åpne dersom det er forsvarlig ut fra smitevernhensyn. IKommuneoverlegen kan beslutte lokale tiltak basert på situasjonen lokalt. I utgangspunktet stenges skoler kun ved aktiv smitte i skolemiljøet, eller en uavklart situasjon..

Ivar Bergum Jahr

Hva gjør dere for å sikre at utenlandske borgere får nok informasjon om Corona? Har dere noen samarbeid med moskeer osv.? Tenkte på det siden ei gikk ut i media og klaga på manglende informasjon, da må isåfall mer informasjon oversettes til flere språk. Hvor mange i Gjøvik kommune er testet for Corona? Kan det være mulig å opprette testestasjon i Gjøvik sentrum? Blir den nye testmetoden som gir svar på 15 min. lett tilgjengelig for folk så folk kan teste seg eller må man fortsatt til Øverby?Turid

Hei! Vi har samarbeidet med både helsepersonell fra samme land og ledere for trossamfunn i tillegg til ressurspersoner og Folkehelseinstituttet. Helsedirektoratet har sendt ut informasjon på flere språk rettet mot enkelte grupper på sosiale medier, og vi har trykket opp informasjon på flere språk og hengt opp i matbutikker og liknende. Kommunikasjon og informasjon er utfordrende, ikke bare på fremmede språk, men også på norsk, så det å nå ut er noe vi stadig jobber med og sikkert aldri kommer helt i mål. Vi er også takknemlige for tilbakemneldinger fra utenlandske miljøer og bistand fra dem til å nå ut.

Teststasjonen har vært flyttet til andre steder etter behov, som Videregående skole, barneskole mm og vi vurderer stadig hvordan vi kan legge til rette for testing der behovet er størst. I spesielle situasjoner reiser også test-personell hjem til personer som skal testes.

Vi vet ennå ikke når og hvordan hurtigtester blir tilgjengelig.

Siri Fuglem Berg

Dersom en skole blir hevet til rødt nivå, hvordan skal det gjennomføres i praksis? Avstandskrav, ikke blande opp igjen kohorter osv? Det vil vel være en del fag på ungdomsskolen som ikke kan gjennomføres? Det er veldig fokus på at dette ikke skal gå utover barn og unge, men når de ikke kan blandes utover egne klasser ender dette opp med at det er nettop det det gjør. Lars Helge

Det er en god problemstilling du tar opp. Nettopp det å finne en balanse mellom normal hverdag og smittevern er grunnen til at myndighetene oppererer med grønt, gult og rødt nivå. I tillegg kommer fjernundervisning som en siste utvei. Skolene har planer for hvordan de organiserer skoledagene i tråd med det som ligger i skoledrift på rødt nivå. Det kan se litt ulikt ut fra skole til skole i forhold til lokaler og antall elever. Noen skoler vil kunne drive om lag slik som på gult nivå, mens trangbodde skoler vil kunne få behov for noe fjernundervisning for de eldste elevene.

Ivar Bergum Jahr

Veterankorpset-Blåveisene med 20 utøvere har berammet musikkøvelse mandag den 9.nov. vi følger de generelle smittevernsregler. Er det tilrådelig å holde denne musikkøvelsen? Harald Hoff

Hei! Det er de nasjonale føringene som gjelder her, vi har ingen lokale bestemmelser utover dem. VIktig å holde avstand, helst to meter, huske hånd- og hostehygiene og holde seg hjemme og ta en test dersom man har symptomer på luftveisinfeksjon. Husk å begrense antall mennesker dere har som nære kontakter - det skal være bare husstanden og kjærest, og om man er alene, to til tre faste venner.

Siri Fuglem Berg

Hvordan forholde seg til barnebarn når man er i risikogruppa med astma / overvekt /høyt blodtrykk og 59 år. En meter er vanskelig de bor i andre kommuner. Så litt vanskelig å vite om en skal passe osv. Gro

Hei!

Det er nå anbefalt at man kun har husstandsmedlemmer og kjærest som nære kontakter, og ellers holder minst en meters avstand. De som bor alene kan ha to-tre nære kontakter, men det bør være de samme over tid. Nå når det generelt er mer smitte i landet, må man tenke seg nøye om vedrørende hvem man slipper inn som nærkontakter. Barn utgjør sannsynligvis mindre smittetrykk enn oss voksne, men det er til syvende og sist opp til hver enkelt om man er villig til å utsette seg og andre for smitterisiko. Dersom man er i risikogruppene bør man kanskje tenke seg om noen ganger før man passer barnebarn.

Siri Fuglem Berg

Hei, vil kommunene kunne bestemme tiltak som gjelder videregående skoler, eller er det opp til Fylkeskommunen å bestemme tiltakene der? Hvordan vurderer man tiltakene i nabokommunene ved lokale utbrudd, mange skole-elever i videregående skole bor i en kommune og går på skole i en annen? Vera

Hei!

Smittevernmyndighetene i kommunen beslutter hvilket nivå vi skal ligge på etter trafikklysmodellen, men kan ikke justere lengre ned ennn det nasjonale tiltaksnivået. Vi kan kun justere opp.

Vi vurderer smittesituasjonen både i egen og i nabokommuner når vi avgjør tiltak.

Siri Fuglem Berg

Hold avstanden - også med venner

Kriseledelsen i Gjøvik kommune har også diskutert noen sider ved smittevernet og reglene de opplever det hersker litt usikkerhet rundt. Derfor ønsker de å presisere tre regler:

  • Det er ikke voksne kohorter – det er det kun barna som har.
  • Det er krav om å holde en meter også når du er ute og spiser eller drikker. Man kan ikke sitte skulder ved skulder – det må være en meter mellom.
  • På arrangementer skal det også være en meter mellom ulike husstander – du kan ikke unngå dette som en vennegjeng heller.