Mellom klokken 23.30 og 01.00 slo de til mot Østre Toten kommune

Østre Toten kommune ser ikke for seg et scenario hvor de får tilbake datasystemene sine fra angriperne.