Metallco-saken utsettes

Ny dato for gjennomføring av hovedforhandlingen er foreløpig ikke fastsatt.