Vestre Toten kommune har fått over en million kroner i støtte til anlegging av nye gangveger i år. Statens Vegvesen ga i vinter tilsagn om støtte på 645.000 kroner til gang- og sykkelveg på strekningen Almenvegen – Fv. 82 Østvollvegen – Skogheimvegen (Skogheimstien).

I tillegg har kommunen nå fått tilsagn om ekstra tilskudd på 431.500 kroner til gang- og sykkelveg på strekningen fra Prøvenvegen – Elvesvingen – Svinestien til Vestre Toten ungdomsskole.

Vestre Toten kommune takker Vegvesenet for ekstra tilskudd til kommunale trafikksikkerhetstiltak, men påpeker at det sist nevnte arbeidet vil ha sen oppstart målt opp mot de tidfrister som er satt i vilkårene.

Grunnen til dette er at den første gang- og sykkelvegen til Vestre Toten ungdomsskole er under arbeid inne på skoleområdet. Gravearbeider til den andre strekningen vil derfor ikke kunne starte før midt i august, med ferdigstilling nær opp til, eller etter fristen som er satt til 15. november. Kommunen håper imidlertid på forståelse for eventuell sen levering av dokumentasjon i tiltaket, skiver de i brev til Vegvesenet.