(Oppland Arbeiderblad)

Etter fire år uten representasjon er Hanne Narten klar til å ta fatt på jobben som kommunestyrerepresentant for Venstre i Vestre Toten.

Hun mener den politiske situasjonen i kommunen fortsatt er uoversiktlig og sier at Venstre ikke har gjort noen avtaler med de tre partiene Høyre, Sp og Frp, eller andre partier etter valget.

14. september sendte de tre samarbeidspartiene ut en pressemelding der man pekte på at de hadde vært i kontakt med Venstre og Kristelig Folkeparti om et samarbeid.

Avventer

I pressemeldingen het det at Venstre stiller seg positive til et politisk skifte i kommunen, og at de vil stille seg bak ordførerkandidaten til Senterpartiet og varaordfører fra Høyre.

– Vi anser situasjonen rundt ordførervalget i Vestre Toten som uavklart og vil inntil videre forholde oss avventende. Vi har hatt som mål å få et ikke-sosialistisk flertall i kommunestyret, sier Narten i en pressemelding som ble sendt ut onsdag morgen.

Tiden etter valget har vært turbulent og spesielt for Vestre Toten Høyre. Tre dager etter valget ble offentligheten kjent med at partiet ikke hadde tillitt til sin egen ordførerkandidat Kjetil Sangnes. Spørsmålet om mistillit ble behandlet 1. september, altså halvannen uke før valget.

Vurderer alternativer

Samarbeidspartiene Høyre, Senterpartiet og Frp endte opp med 16 representanter og sørget for et borgerlig flertall, men spørsmålet om hvem som får ordførervervet er fortsatt uklart.

Narten skriver også at det er god tid fram til en nytt kommunestyre skal konstitueres.

– Hvis det dukker opp konstruktive samarbeidsalternativer, vil vi vurdere dem fortløpende, sier hun.