Folkehelseinstituttet oppretter et nasjonalt smittesporingsteam som skal samordne smittesporing når det er utbrudd over kommunegrensene.

Når det er utbrudd som krysser kommunegrensene, er smittesporingen omfattende og krever mye arbeid. Det nye smittesporingsteamet skal gi bistand til kommunene, opplyser fagdirektør Frode Forland i FHI på en pressekonferanse tirsdag.

Rekrutteringen av personell er allerede i gang. Det er behov for tolv personer, og de første vil være på plass allerede i neste uke.