– Vil sette barnehager og barnehagepolitikk på dagsorden i den kommende lokalvalgkampen. Vi står overfor flere aktuelle problemstillinger, såvel lokalt som nasjonalt.

Det sier Nina Hermanrud, daglig leder i Bjørnsgård barnehage på Kapp. Hun er også leder av det forholdsvis nystiftede lokallaget til Private Barnehagers Landsforbund (PBL) i Østre Toten.

Debattmøte på Valle

Torsdag kveld 8. juni arrangerer de private barnehagene i Østre Toten stor barnehagedebatt i festsalen på Valle på Lena. De lokale partienes ordførerkandidater er invitert, og lokallagsleder Hermanrud opplyser at Bror Helgestad (Sp), Guri Bråthen (Ap), Hans Holthe (H), Tor Gaute Lien (Frp), Dagfinn Evensen (R), Jørn Grøtberg (SV) og Jan Dagfinn Hovde (KrF) alle har meldt sin ankomst.

– Målet med dette debattmøtet er å løfte barnehagepolitikk i lokalvalgkampen, slik at velgerne skal kunne ta gode valg til høsten. Vi vil utfordre ordførerkandidater og andre politikere fra partiene på hvordan de ønsker å satse på barnehage i vår kommune de neste fire årene. Alle som ønsker et godt barnehagetilbud inviteres til å komme og høre på debatten, sier Nina Hermanrud.

Foreldrenes valgfrihet

PBL arrangerer liknende valgdebatter rundt om i landet. Sentrale temaer er kvalitet og mangfold, likebehandling av barn og barnehager, og foreldrenes valgfrihet.

– Det vil handle både om barnehagetilbudet lokalt og om endringer i regelverket rundt private barnehager som er varslet å komme fra regjeringen. Vi merker at særlig spørsmålet om foreldrenes mulighet til å velge barnehage, engasterer blant mange foreldre. Dersom regjeringen går videre med forslaget om at kommunene skal kunne overstyre foreldrenes valg av barnehage, frykter vi at grunnlaget for drift av private barnehager kan forsvinne, sier Hermanrud.

Politikerne bestemmer

Hun mener lokalpartienes syn på saken har stor betydning, siden kommunene skal høres før den foreslåtte endringen eventuelt blir noe av. Lokalt i Østre Toten er også muligheten for å benytte lærligre i private barnehager et tema. Hermanrud sier de kommunale barnehagene benytter lærlinger, men at dette ikke regnes med i grunnlaget for driftsstøtten til de private barnehagene.

– Dermed har ikke vi driftsøkonomi til å benytte lærlinger. Dette synes vi er en urimelig forskjellsbehandling som vi vil høre de lokale politikernes syn på, sier Nina Hermanrud foran torsdagens valgdebatt om barnehagepolitikk i Østre Toten.