(Oppland Arbeiderblad)

Prisene har økt med 2,6 prosent de siste 12 månedene. Prisveksten fortsetter dermed å falle.

Matprisene fortsetter å øke, og prisveksten her er mye kraftigere enn for andre varer.

Matprisene har økt med 4,9 prosent de siste 12 månedene. Bare den siste måneden økte matprisene med 2,1 prosent.

Les også: Drikke- og matreglene på Gardermoen: – Helt bak mål

Potetprisene har gått kraftig opp

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) er matprisene noe av det som er med på å trekke prisveksten oppover.

En av matvarene som steg mye i pris den siste måneden var poteter, som steg med 12,6 prosent fra mai til juni. Sammenlignet med juni i fjor var potetprisene 28,7 prosent høyere i juni i år, melder SSB.

– Dårlige avlinger i Norge etter ekstremværet sommeren 2023 førte til økt behov for import av poteter. Det kan ha slått ut i høyere priser gjennom økte transportkostnader og svak kronekurs, sier seksjonssjef i SSB, Espen Kristiansen.

Les også: Prisnivået på Gardermoen: – Du er fanget, det er bare «kjør på»

Fortsatt kraftig prisvekst på mat

I mai var prisveksten siste 12 måneder på tre prosent totalt, mens matprisveksten var på 5,4 prosent. Nå har altså matprisveksten på 4,9 prosent. Det er lavere, men fortsatt på et høyt nivå.

Nettavisens store prissjekk for juni viste at flere varer har hatt en ekstremt kraftig prisvekst det siste året.

Mange varer har økt med 10, 25 og 50 prosent siden juni i fjor. Blant annet har prisen på smør økt med 20 prosent.

Også First Price-varer har hatt en ekstremt sterk vekst det siste året.

Pakketurer gjør Norge billigere

Prisene på flere andre varer er mer moderat. Og noen varer og tjenester faller faktisk i pris. Og litt overraskende. Pakkereiser er noe av det som har blitt billigere.

– Prisutviklingen på pakketurer var en viktig årsak til at tolvmånedersveksten avtok ytterligere i juni. Prisene på denne typen feriereiser var 3,2 prosent lavere i juni i år enn på samme tid i fjor, skriver SSB i en pressemelding.

De minner om at dette prisfallet kommer etter et par år med ganske kraftige prisstigninger.

Også strømprisene var lavere i juni enn på samme tid i fjor, viser tallene fra SSB. En prisnedgang på hele 21,6 prosent sammenlignet med året før.

Les også: Pensjonister rammes: – Må spise grøt

– Prisene generelt sett stiger, men i et saktere tempo enn tidligere. Samtidig har det de siste par månedene blitt noen flere kategorier av varer og tjenester hvor prisene er lavere enn de var for ett år siden, sier Espen Kristiansen.