Kommisjon vil legge ned tingretter over hele landet

Av
DEL

Antall tingretter bør kuttes fra 60 tingretter til 22, mens over halvparten av landets rettssteder bør stenges, mener Domstolkommisjonen.

Tirsdag overleverte kommisjonen, som har vært ledet av Oslo-sorenskriver Yngve Svendsen, sin første delrapport til justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp).

Kommisjonen foreslår en kraftig sentralisering av domstolene i samtlige fylker. En rekke små tingretter foreslås slått sammen med andre og i hovedsak samlet i større byer.

– I dag er det 100 domstoler i første og andre instans. Det er seks lagmannsretter, 60 tingretter og 34 jordskifteretter. Et så høyt antall selvstendige domstoler, som i svært begrenset grad trekker på hverandres kompetanse, kvalitet og ledelse, utgjør et svakt fundament for å møte framtiden, sa Svendsen.

– Bærebjelke

Kommisjonen anser det som viktig at uavhengig domstoler fortsatt er bærebjelken i rettsstaten.

-Men da må kvaliteten være høy, og strukturen må legge til rette for det, sier Svendsen.

I noen av tingrettene som foreslås nedlagt, ønsker kommisjonen å opprettholde en avdeling i et annet område av geografiske hensyn. Forslaget går ut på at antall rettssteder reduseres til 27.

I enkelte tilfeller åpner kommisjonen for at tingretten også kan disponere lokaler andre steder.

– Grundig arbeid

Kommisjonen foreslår at antall jordskifteretter reduseres fra 34 til 13, samlokalisert med tingrettene på 20 rettssteder.

– Jeg vil takke Domstolkommisjonen for den første delrapporten. Dette er et grundig arbeid, som jeg nå skal sette meg skikkelig inn, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp).

Et flertall på 14 medlemmer av Domstolkommisjonen står bak de nevnte hovedforslagene, mens et mindretall på to ønsker å gå lengre og samle både tingrettene og jordskifterettene i seks regionale domstoler.

Domstolkommisjonen anbefaler å opprettholde dagens seks lagmannsretter og lokalisering av disse, samtidig som rettskretsen til Borgarting gjøres noe mindre.

Artikkeltags