Elever ved Raufoss videregående føler seg trygge til tross for skoletruslene

Truslene mot de forskjellige skolene i Innlandet har vært tema for samtaler i klasserommene på Raufoss videregående skole.