Bytter deler av hovedvannledningen på østsiden av Einafjorden

Ledningen fra sportshytta på Blili til Solli langs Koreavegen byttes.