Samlet om arbeidet med psykisk helse i Vestre Toten: – Kompetansen er der

Kommunepsykolog, overlege, driftenhetsleder i psykisk helse og rustjenesten, SLT-koordinatoren og biblioteksjefen møtte alle opp da Toten Idag inviterte til en prat om tilbud for å bedre den psykiske helsen til innbyggerne i kommunen.