Østre Toten avlyser alle kommunale kulturtilbud og arrangementer: Stiller de ansatte til disposisjon der det er behov