Det anbefales fortsatt å koke vannet, oppfordrer Østre Toten kommune søndag 1. mars.

- MjøsLab har nå bekreftet at vannprøva som ble tatt fredag, inneholdt bakterier. Foreløpig svar på prøva som ble tatt i går, ser også ut til å inneholde forekomster, opplyser kommunen på sin Facebook-side søndag.

Nye vannprøver blir levert.

Vann- og avløpsenheten anbefaler at vann som brukes til drikke og matlaging kokes. Drikkevannet kan være forurenset.

- Vi følger råd fra Folkehelseinstituttet om å anbefale koking ved mistanke om at drikkevannet kan være forurenset. Terskelen for å anbefale koking av drikkevannet er svært lav med bakgrunn i "føre-var"-prinsippet, opplyser kommunen.