Østre Toten kommune oppretter Nyby som hjelpekanal