Sensitive personopplysninger lå offentlig tilgjengelig i to uker: – Vi legger oss flate og beklager

Østre Toten kommune har meldt inn et avvik til Datatilsynet. Avviket angår personopplysninger til tre mennesker bosatt i kommunen.