Kommunen ser for seg at sykefraværet innenfor pleie- og omsorgssektoren kan bli høyt, og at det derfor kan bli nødvendig med hjelp.

– Vi prøver å være føre-var med å ha tilstrekkelig helsepersonell. Derfor ønsker vi å se om vi kan knytte til oss pensjonister som kan være med å gjøre en dugnadsjobb i kommunen, sier rådmann Aslaug Dæhlen i Østre Toten kommune.

– Det er ikke behov enda, men vi ønsker å være i forkant på dette, sier Dæhlen.

Det er påvist ett smittetilfelle med Covid-19 (Korona) i Østre Toten kommune. Årsaken til smitten er sporet til å komme fra utlandet. Den smittede er en mann, som er i god allmenntilstand og på bedringens vei.

– Han har vært isolert i hjemmekarantene siden hjemkomsten fra utlandet. Han og hans nærkontakter har hatt oppfølging av helsetjenesten siden dette, og følges tett framover, opplyser kommunen på sine sider.

Rådmannen sier til Toten Idag at de jobber aktivt med smitteforebyggende arbeid og forbereder seg på nye scenarioer.

– Foreløpig er det ett tilfelle i kommunen. Vi rigger og forbereder oss for å være klare for å kunne følge opp de scenarioene som kan dukke opp, avslutter Dæhlen.

Dersom du har helsefaglig bakgrunn og ønsker å bistå kommunen, bes du vennligst ta kontakt med servicetorget på telefon 61 14 15 00.