Over 45 prosent av drikkevannet i Østre Toten lekker bort – nå skal private vannledninger skiftes ut

Artikkelen er over 1 år gammel

Østre Toten kommune skal skifte ut private stikkledninger.

DEL


Østre Toten kommune har en lekkasjeprosent på over 45 prosent på drikkevannsledningene, opplyses det i en pressemelding.

«Lekkasjene er både på private stikkledninger og på det offentlige hovednettet. Østre Toten kommune har som mål å redusere lekkasjeprosenten, for i større grad å sikre levering av trygt drikkevann og slik at mindre vann går til spille. For å få til dette må både kommunen og abonnentene vedlikeholde nettet sitt», skriver ingeniør Arild Udseth i pressemeldingen.

Mange bekker små ...

Det viser seg at det er mange små lekkasjer fra gamle private stikkledninger som er av jern.

Det gjennomføres kontinuerlig vedlikehold og utbytting av det offentlige nettet.

«Det er behov for at abonnenter også vedlikeholder sine stikkledninger. Det er politisk besluttet lokalt, at private stikkledninger som er av galvanisert jern eller plast fra før 1970 skal skiftes ut. Levetiden til slike rør er 15–30 år», opplyses det.

Sårbart for forurensning

Rent vann er et næringsmiddel som er sårbart for forurensninger. Når vanntrykket i et ledningsnett forsvinner, ved et ledningsbrudd som oppstår på grunn av en lekkasje, kan forurenset vann komme inn i ledningsnettet og forurense drikkevannet.

«Vi har alle et felles ansvar for å sikre at drikkevannet trygt og at dette ikke skjer», opplyser Østre Toten kommune.

Kommunen sender nå ut pålegg om utskifting av private stikkledninger i de områdene der det er mest lekkasjer. Frist for utbedring vil være omtrent seks måneder fra mottak av varsel om vedtak.

«Vi anbefaler at abonnentene samarbeider om å få felles tilbud fra entreprenør. Vedlikehold av stikkledninger er ikke søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, men det skal søkes om gravetillatelse», opplyses det.

Det er utførende entreprenør som søker om gravetillatelse på www.gravemelding.no.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken