Plutselig kunne trafikanter skimte flere dører i skogen over Sivesindhøgda

Mange som kjører over Sivesindhøgda har de siste dagene kunnet skimte en haug med dører i skogfeltet inn mot Lier. Toten Idag har fått tak i personen bak.