Tjenestene som det åpnes for er anmeldelse av alvorlig kriminalitet, utstedelse av pass og avtaler innen opphold og utlendingssaker, opplyser Innlandet politidistrikt i en pressemelding.

Store deler av publikumstjenestene til politiet har holdt stengt for fysisk oppmøte siden fredag 13. mars på grunn av koronasituasjonen.

Fra 20. april vil tjenestene åpne på Gjøvik, Lillehammer, Hamar og Kongsvinger i Innlandet politidistrikt, med åpningstid mellom kl. 10 og

14. Innbyggere må bestille timeavtale på www.politiet.no for pass og på www.udi.no for utlendingssaker. Det blir ikke anledning til drop-in.

«For personer som skal anmelde saker, ber vi de sjekke om de kan anmelde digitalt først. Hvis det ikke er aktuelt, ta kontakt med politiet på telefon 62 53 90 00 for å avtale tidspunkt før de møter opp fysis», opplyser politiet.

– Det vil være mange tiltak for å sikre smittevernet når vi nå åpner noen av publikumsmottakene. Det vil blant annet være begrensninger på antall personer inne i lokalet, merking og fysisk skille mellom innbyggere og ansatte i politiet, sier stabssjef Pål Erik Teigen.

I løpet av uke 17 blir det avklart om Innlandet politidistrikt åpner flere lokasjoner.