– Vi følger opp Riksadvokatens retningslinjer for brudd på karantene og isolasjon samt forbud mot å oppholde seg på fritidsbolig, sier Johan Martin Welhaven, påtaleleder i Innlandet politidistrikt, i en pressemelding som er gjengitt av Østlendingen.

Normalreaksjon for brudd på isolasjon eller karantene er forelegg på 20.00 kroner, eller fengsel i 15 dager.

Politiets primære innsats er å redde liv og helse. I de aller fleste tilfellene vil veiledning om de aktuelle bestemmelsene være riktig fremgangsmåte, eventuelt med pålegg i medhold av politiloven § 5, jf. § 7 i tillegg.

– Det er en svært uvant situasjon for befolkningen, og det er ikke et mål for politi- og påtalemyndighet å straffe flest mulig i befolkningen. Det er imidlertid en alvorlig pågående situasjon i landet, hvor hver enkelt må forstå viktigheten av å innrette seg etter de føringer og bestemmelser som blir gitt av myndighetene for å verne befolkningen. Innlandet politidistrikt vil gi høy prioritet til disse sakene, sier Johan Martin Welhaven.