Politiet undersøker om grop i skogen på Toten kan ha noe med dødsbrannen å gjøre

Oppe i den to meter lange gropa, fant sopp-sankeren tre splitter nye spader fra Biltema og ei hakke.