Potensial for 300.000 kvadratmeter med nybygg i industriparken: Statens vegvesen er største hinder

I over fem år har industriparken på Raufoss jobbet for å få på plass en ny områdereguleringsplan. Nå er tre ministre koplet på for å få fortgang i saken.