(Avisa Nordland)

Storselskapet Rapp Bomek AS er konkurs. Det har de ansatte fått beskjed om i en e-post sendt ut i dag. Selskapet har 150 ansatte med hovedtyngde i Bodø, men også på Kapp i Toten.

Selskapet slet som kjent tidligere i vinter, men dette ble løst ved at gamle prosjekter ble sluttført i «gamle Rapp Bomek», mens ny kontrakter skulle leveres fra «NYE Rapp Bomek». Flere leverandører skal imidlertid hatt betenkeligheter med å levere varer og tjenester til selskapet. Dermed tok det flere uker før det ble etablert god drift, noe som igjen førte til at omkostningene ble for store til å sluttføre aktuelle prosjekter, ifølge e-posten.

Koronaviruset skal også ha gitt svært negativ effekt på økonomien.

AN har vært i kontakt med CEO Terje Bøe som foreløpig ikke ønsker å kommentere saken. Han understreker i e-posten til de ansatte at under normale omstendigheter, ville ikke budskapet blitt gitt på denne måten.

Situasjonen ble drøftet med styret mandag, hvor det ble konkludert med at grunnlaget for videre drift ikke var til stede. Selskapet begjærer dermed oppbud i både konsernet og selskapene Rapp Bomek og Mil Sec Norge.

– Både styret og ledelse beklager sterkt denne situasjonen og utfallet av denne prosessen. Det har blitt jobbet intenst over lang tid for å unngå dette utfallet, men nå er det dessverre ikke noe ytterligere handlingsrom for styret, heter det i e-posten til de ansatte.

Konkursbegjæringen er oversendt Tingretten. Inntil bobestyrer er oppnevnt skal alle ansatte forholde seg som normalt og møte på jobb, står det i meldingen som er sendt ut.

Rapp Bomek er en aktør innen design, utvikling og produksjon av avanserte sikkerhetsløsninger for dør-, vindu- og veggsystemer til energi-, sivil- og forsvarsmarkedet.

Rapp Bomek har sendt ut følgende pressemelding tirsdag 17. mars:

Det er vel kjent gjennom tidligere kommunikasjon at det har vært betydelige finansielle utfordringer i Bomek-konsernet på bakgrunn av vesentlige kostnadsoverskridelser i offentlige byggeprosjekter. Konsernet kom frem til enighet med långivere og leverandører omkring en restruktureringsløsning som innebar vesentlige ettergivelser av gjeld. Det har vist seg mer krevende å få gjenoppstartet driften enn forutsatt i januar og som leder til et høyere kostnadsnivå. Mil Sec Norge vil også begjære oppbud i løpet av dagen som følge av at Rapp Bomek ikke kan stå ved sine leveringsforpliktelser etter en konkurs og Mil Sec har ikke finansiell evne til å betjene omkostninger knyttet til dette. Samtidig er det vesentlig usikkerhet relatert til effekter av coronaviruset. Så langt registreres det at det er gjort vesentlige avbestillinger, samt lavere kapasitet i driften knyttet til karantenebestemmelser.

- Det er svært beklagelig at denne saken får et slikt utfall. Det har vært jobbet intenst over lang tid fra eiere, styret, ledelse og øvrig organisasjon for å unngå et slikt utfall og for å da sikre alle kreditorer, og ansatte et best mulig utfall sier administrerende direktør Terje Bøe.

- Det ble umiddelbart initiert oppstartsaktiviteter etter avtalene med kreditorene kom på plass, men forståelig nok var det både usikkerhet og lav tillit til finansiell soliditet som ledet til at det tok vesentlig lengre tid å reelt sett få etablert full drift, sier Bøe.

- Dette har igjen ledet til at det ville påløpe ytterligere forsinkelser og påfølgende økte omkostninger som da setter selskapet i en situasjon der man ikke evner å overholde sine forpliktelser etter de avtaler som ble inngått med kreditorer i januar. På toppen av dette registreres det at de økonomiske konsekvensene relatert til forebyggende tiltak for å hindre spredning av koronaviruset også påvirker selskapet. I sum er det på denne bakgrunn dessverre en riktig beslutning å nå melde oppbud i Bomek konsernet avslutter Bøe.

- Styret beklager sterkt at situasjonen nå tilsier at styret ikke har annet valg enn å begjære oppbud. Det er gjort et imponerende arbeid med å forsøke å minimere konsekvensene av kostnadsoverskridelsene fra de offentlige byggeprosjektene, men dessverre har det ikke vært tilstrekkelig i den krevende situasjonen, sier styreleder Bjørn Hesthamar.