Festkomiteen vil ha dine forslag til byfesten i Raufoss

Torsdag 20. februar inviteres det til frokostmøte i regi av arbeidsgruppa for byfest i Raufoss by.