(Oppland Arbeiderblad)

Nammo satt igjen med over 500 millioner i resultat etter skatt. Omsetningen i 2022 er på 7,45 milliarder kroner mot 6,9 året før. Det viser det ferske årsregnskapet for fjoråret.

Bakgrunnen er økt etterspørsel etter ammunisjon på det amerikanske markedet og mer salg fra rakettmotorvirksomheten i Nammo.

– Dette reflekterer Nammos etablerte markedsposisjon, og den ekstraordinære etterspørselen etter ammunisjon fra allerte land som supplerer varelagrene samtidig som det doneres betydelige volumer til Ukraina, heter det i årsberetningen fra konsernet.

Nammo har 2800 ansatte fordelt på elleve land. Hovedkontoret ligger i Enggata på Raufoss.

Les også

Borten Moe gikk av etter våpenaksje-kjøp – ny svart dag for tilliten til våre folkevalgte

Bestillinger til 15 mrd.

I styrets beretning fra året som gikk, kommer det fram at Nammo er vestens største uavhengige leverandør av spesialammunisjon og rakettmotorer til både militære og sivile kunder. De sier at deres strategi om å ha bærekraftig og lønnsom vekst i USA, Europa og Norden står seg.

– Selv om Nammo har opplevd en betydelig økning i ordrereserve på grunn av krigen i Ukraina, så var verken salgstall eller lønnsomhet for konsernet vesentlig påvirket av krigen, skriver konsernet.

Selskapet har nemlig rekordhøy ordrereserve, altså bestillinger som selskapet har igjen å produsere og levere på tidspunktet rapporten ble skrevet. Ordrereserven er nesten 15 milliarder kroner ved utgangen av 2022.

– Blant de viktigste kunderelaterte milepælene i 2022 var en rekordhøy ordrereserve på cirka det dobbelte av årsomsetningen, som var drevet av høy etterspørsel etter M72, artilleri og taktiske rakettmotorer, skriver de i beretningen.

Ordrereserve betyr bestillinger som selskapet har igjen å levere på rapporttidspunktet.

Tjente elleve mill.

At det går godt for Nammo, gjør nødvendigvis sitt også med inntektene til de som sitter med ansvaret. Konsernsjef Morten Brandtzæg har i utgangspunktet en lønn på 4,8 millioner kroner, men endte i 2022 opp med en samlet inntekt på 11 millioner inkl. bonuser.

Som OA tidligere har sitert Dagens Næringsliv på, var dette en økning på 12 prosent for Brandtzæg fra året før.

De øvrige toppene i Nammo hadde følgende utbetalinger fra Nammo i 2022:

  • Morten Brandtzæg, 11 millioner
  • Kjell Kringsjå, 4,9 millioner
  • Christian Rykke, 4,3 millioner
  • Stein Erik Nodeland, 3,2 millioner
  • Vegard Sande 3,5 millioner
  • Reijo Bragberg, 3,3 millioner
  • Raimo Helasmäki, 5,1 millioner
  • Tomas Ramse Andersen, 2,2 millioner
  • Anne Haugen-Flermoe, 2,7 millioner
  • Fredrik Tangeraas, 2,7 millioner