Hvert år deler banken ut en del av overskuddet til allmennyttige formål i lokalsamfunnet. Årets avsatte gavemidler på ca. 4,5 millioner kroner ble fordelt før sommeren i bankens ordinære gaveutdeling. De spesielle omstendighetene dette året gjør imidlertid at banken åpner pengesekken på ny for 2020.

Se liste over tildelinger lenger ned i saken!

– Denne gaveutdelingen har spesielt fokus på dem som blir rammet av koronapandemien. Mange har mistet viktige inntekter, og da ønsker vi i banken å stille opp og være der for dem det gjelder, sier administrerende banksjef Rolf E. Delingsrud i Totenbanken og legger til:

– Slik setter vi varige spor etter oss i våre nærområder. Lag og foreninger skal vite at vi i Totens Sparebank er her for dem. Enten det gjelder gode prosjekter som trenger å få starthjelp fra bankens gavemidler – eller trenger hjelp til å opprettholde den vanlige driften gjennom en koronaperiode uten viktige normale inntekter.

Idrett og kultur

Totalt fikk banken 94 søknader om støtte på i overkant av 8,2 millioner kroner. Denne gangen har banken fokusert på at både idretten og kulturlivet, som er ekstra hardt rammet av koronapandemien.

– Av de 73 mottakerne som får støtte er 34 mottakere aktive innenfor idrett og fysisk aktivitet, mens 30 er representanter fra kulturlivet. 5 mottakere jobber med prosjekter innen humanitære formål, herunder også mental helse – noe som er et viktig fokusområde under en pandemi. 4 mottakere er fra andre kategorier, blant annet velforening og bygdekvinnelag, sier Delingsrud.

Finne løsninger

– Det er viktig for banken å formidle at vi ønsker å bistå så godt vi kan, og vi er innstilt på å finne tilpassede løsninger med de virkemidlene vi rår over. Alle våre samarbeidspartnere skal føle seg trygge på at vi er der, også gjennom denne krisesituasjonen. Totens Sparebank vil opprettholde de avtaler som er inngått, både når det gjelder sponsorater og økonomiske bidrag til avtalte aktiviteter, sier Delingsrud og legger til:

– I årets gaveutdeling gir banken også støtte til prosjekter som gjenspeiler situasjonen vi er i. Blant annet bidrar banken med 30.000 kr til større idrettslag som Vind Idrettslag, Eina Sportsklubb, FK Toten, Vang Skiløperforening, Hurdal Idrettslag og Eidsvold Idrætforening Fotball. Flere av disse har merket frafall av medlemmer, og har gått glipp av store inntekter gjennom avlyste turneringer og tapt medlemskontingent.