Det sier bansksjef for Gjøvik og omegn i SpareBank 1 Østlandet, Anstein Ludvigsen.

I en fersk forbruksanalyse fra SpareBank 1 Østlandet kommer det fram at folk har brukt mer penger i år enn i fjor. Samtidig viser bankens egne sparedata at folk bosatt i Gjøvikregionen har økt sparingen sin på konto.

Bankens forbruksanalyse av egne kortdata, viser at kundene i snitt har trukket kortet for omtrent ni prosent mer i årets første ni måneder sammenlignet med samme periode i fjor.

– Bruker mer penger

– Vi har brukt mer penger i år. Bakgrunnen er økte priser innenfor en rekke varer og tjenester. Samtidig har nok mange reist mer og unnet seg litt ekstra med tanke på ferie og fritidsopplevelser etter at koronaen slapp taket, sier Ludvigsen.

Det er spesielt innen kategorien ferie og reiser at forbruket har økt mest sammenlignet med fjoråret, det har økt med 147 prosent. Fritid og opplevelser har også hatt en markant økning med 29 prosent.

– Innenfor hus og hjem har vi i snitt brukt like mye penger som i samme periode i fjor. Vi har brukt noe mindre i norske dagligvareforretninger. Dette kan blant annet henge sammen med økt grensehandel, sier Ludvigsen.

– Vanskeligere

I forbindelse med verdenssparedagen 31. oktober har banken sett nærmere på folks sparevaner. I en tid der priser og utgifter har økt mye, er det ikke alle som har penger til overs som de kan putte i banken eller fond.

Banksjefen oppfordrer alle til å se over forbruket sitt og sette opp budsjett.

– En del opplever nå en vanskeligere økonomisk hverdag. Da er det viktig å huske på at mindre forbruk også er god sparing. Få kontroll over inntekter og utgifter, sett opp et budsjett og se hvor du kan kutte. Bruk nettbanken aktivt, mange banker har gode verktøy for å gi deg oversikt over forbruket ditt. Dersom du får økonomiske utfordringer, er det viktig at du raskt tar kontakt med banken din, sier Ludvigsen, som oppfordrer alle til å sette til side litt hver måned om man har mulighet.

Fond

Bankens egne sparedata viser at folk i Gjøvikregionen i snitt har økt sparingen sin i bank med fem prosent de siste 12 månedene. Fondsverdiene har i snitt sunket med 15 prosent.

– De urolige aksjemarkedene har naturlig nok ført til en tilbakegang i fondsverdiene til mange sammenlignet med 2021, da de fleste piler pekte oppover. Vi ser samtidig at mange er langsiktige og har is i magen. Og det er fortsatt mange flere som sparer i fond nå enn i både 2019 og 2020, sier banksjefen.

Kvinner sparer mest

I Gjøvikregionen er det kvinnene som generelt er flinkest til å spare på bankkonto, mens menn i snitt har mer penger stående i fond.

– Samtidig registrerer vi at stadig flere kvinner har blitt fondssparere de siste årene. Og vi ser at kvinner har en liten ledelse på menn når det gjelder andelen som har faste spareavtaler i fond i banken, sier Ludvigsen.