(Oppland Arbeiderblad)

Den viser blant annet at barnehagene har åpent som vanlig denne uka. Grunnskolens tjenester vil i hovedsak gå som normalt, men det vil være noen endringer for ungdomsskoletrinnene.

– Informasjon om dette er sendt ut til alle foresatte, skriver kommunen på sin hjemmeside.

Her er den foreløpige oversikten fra Østre Toten kommune:

Barnehagene

Barnehagene er åpne som normalt til uka.

Kontakt og informasjon til/fra barnehage skjer ved telefon eller ved MyKid til den enkelte barnehage.

De private barnehagene er ikke berørt av situasjonen.

Grunnskole

Grunnskolens tjenester vil i hovedsak gå som normalt. Det vil være noen endringer for ungdomsskoletrinnene. Informasjon om dette er sendt ut til alle foresatte.

Mer informasjon om undervisningsopplegget kommer fra den enkelte skole via teams og/eller Transponder.

Per i dag vil det ikke være mulig å kommunisere med skolene via Transponder. Det vil kun være mulig at foresatte mottar fellesmeldinger sendt fra kommunen sentralt. Heller ikke disse meldingene kan besvares.

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med skolen.

Læringssenteret

Læringssenterets tjenester vil i hovedsak gå som planlagt i morgen mandag, men vi vil måtte arbeide noe mer manuelt så lenge fagsystemer er ute av drift.

Utbetaling av introduksjonsstønad går som normalt

Du kan ta kontakt på telefon 902 54762, 412 09550 eller 906 18874 dersom du har spørsmål.

PPT

PPT vil drifte i all hovedsak som normalt, men enkelte deler av våre tjenester som er spesifikke for enkeltbarn og deres foresatte vil muligens bli utsatt til våre digitale systemer fungerer normalt igjen.

Har du spørsmål, kontakt enten leder Anne Aglen Brendmoe på mobil 92884080, eller ta direkte kontakt med deres saksbehandler i PPT.

Barnevernstjenesten

Barnevernstjenesten er åpen og tilgjengelig som normalt.

Du kan ta kontakt med barnevernstjenesten på telefon 941 51 776 fra klokken 0900–1100 og 1200–1500 på hverdager.

Har du en saksbehandler i barnevernstjenesten kan du ta direkte kontakt med denne i tjenestens åpningstid.

Avtaler med innbyggere gjennomføres som planlagt.

Vi er en del av Gjøvik interkommunale barnevernsvakt som kan kontaktes utenom kontortid på telefon 116111.

Elektronisk bekymringsmelding fungerer ikke nå. Bekymringsmeldinger må ringes inn til barnevernstjenesten eller barnevernsvakten, eller leveres til barnevernstjenesten via innbyggertorget. Bekymringsmeldinger som er sendt inn fra og med fredag kl. 23.30 og i helgen må ringes inn/leveres inn på nytt.

Helsestasjonstjenesten

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten vil være åpen og tilgjengelig som normalt, men vil arbeide mer manuelt i uka som kommer.

Det må påregnes at noe arbeid utsettes, da fagsystemene per nå er utilgjengelige.

De som har time hos helsestasjonstjenesten må bekrefte timen sin på SMS til den de har time hos med dato og klokkeslett.

Alternativt ringes hovednumrene: 61 14 16 46 eller 61 16 50 90

Nybakte foreldre må sende SMS til 469 29 326 ved hjemreise fra sykehuset.

Sektor for helse, omsorg og velferd

Labo

Alarmsystemet er nede. Alle beboere er utstyrt med bjeller for å kunne varsle. Bemanningen er styrket.

Kura er i normal drift

Konsekvenser for de ansatte:

Datasystemer er utilgjengelige

Sensorikken i pasientrommene fungerer ikke

Redusert funksjonalitet på medisinkabinetter og medisintraller

Manuelle registreringer og manuell dokumentasjon i pasientjournal

Kura i normal drift.

Manuelle bestillinger på medisiner, mat og utstyr

Fjellvoll

Normal drift

Kura er i normal drift

Konsekvenser for de ansatte:

Datasystemer er utilgjengelige

Manuelle registreringer og manuell dokumentasjon i pasientjournal

Manuelle bestillinger på medisiner, mat og utstyr

Hjemmetjenesten

Normal drift, men må regne med forsinkelser på grunn av mange manuelle arbeidsprosesser som tar tid og vil forsinke personalet

Trygghetsalarmer, telefoner og velferdsteknologi fungerer som normalt

Rus og psykisk helse

Normal drift

Datasystemer er utilgjengelige

Manuelle bestillinger på medisiner og utstyr

Manuelle arbeidslister tilgjengelig to uker fram i tid.

Manuelle registreringer og manuell dokumentasjon i pasientjournal

Conferere (videokonferanse) tilgjengelig som normalt

Tilrettelagte tjenester

Normal drift

Tildelingsenheten

Søknader må sendes via post eller leveres ved oppmøte eller via telefon

Forsinkelser og lengre ventetid på saker

Vil ikke kunne motta skriftlige vedtak

Husbank foreløpig utilgjengelig

NAV

Brukere som møter direkte i mottak kan søke om sosialhjelp manuelt og digitalt.

Det jobbes med løsning for saksbehandling av saker i samarbeid med NAV Vestre Toten.

Forsinkelser og lengre ventetid på saker og utbetalinger.

Vi endrer åpningstid på beredskapstelefon til kontoret.

Telefon 40556747 er åpnet mandag – fredag kl. 0900–1500.

Denne besvares av ansatte ved NAV Østre Toten og skal kun benyttes til økonomisk sosialhjelp. Andre henvendelser skal gå til 5555 3333.

Legekontorene

Legekontorene er ikke påvirket av dataangrepet og driften går som normalt

Helse og mestring

Normal drift

Sektor for samfunnsutvikling

Plan og næring

Fagsystemet er nede. Saksbehandlingstiden vil kunne bli noe forsinket.

Alle saksbehandlere er tilgjengelige på telefon.

Kulturenheten

Biblioteket og lån av bøker er uberørt.

Kulturskolen er ikke berørt utover koronabegrensninger.

Vann og avløp

Tjenestene leveres som normalt, men det kreves noe mer manuell styring.