Bankens drift går ellers tilnærmet som normalt, og bankens ansatte er tilgjengelige for å hjelpe kundene via telefon, e-post og digitale kanaler, opplyser banken i en pressemelding.

Videre opplyses det:

«Totens Sparebank er blant de bankene som har mange kunder innom lokalet hver dag, og mange av de besøkende er også eldre kunder. Det betyr at banken må være ekstra bevisst i den situasjonen vi nå har med økende spredning av koronasmitte. Som et smittebegrensende tiltak valgte banken derfor å stenge bankens lokaler for kunder. Hensikten er todelt:

For det første ønsker banken å bidra til å redusere smittespredningen i samfunnet. Dette ikke minst av hensyn til særlig sårbare grupper som eldre og syke.

For det andre håper banken gjennom dette å redusere risikoen for smittespredning internt i banken, slik at vi kan opprettholde tilnærmet normal drift over tid. Dette vil komme både kundene og lokalsamfunnet til gode.

Banken beklager de eventuelle ulemper dette medfører, men har så langt møtt forståelse for beslutningen».

Totens Sparebank stenger dørene: – Vi kan ikke utsette oss selv eller kunder for unødvendig risiko

Ved behov

I en slik situasjon som samfunnet nå er inne i vil mange person- og næringslivskunder oppleve usikkerhet knyttet til sin økonomi. Totens Sparebank har som en del av sin strategi å tilby personlig rådgivning, og ser at behovet for dette nå øker.

Banken har derfor gjennomført tiltak som skal bidra til at banken skal kunne opprettholde dette tilbudet også i den situasjonen vi nå ser foran oss, melder banken.

Adm. banksjef Rolf E. Delingsrud oppfordrer kunder som har behov for rådgivning om å ta kontakt, og opplyser at banken har lagt til rette for raskest mulig behandling av søknader om bl.a. utsettelse av avdrag på lån.

Kundene kan som normalt kontakte banken via telefon 611 41 200, E-post post@totenbanken.no eller melding fra Nettbank og Mobilbank.

Kunderådgiverne kan også kontaktes direkte via telefon eller E-post. Kontaktinformasjon til kunderådgiverne finner de i nettbanken/mobilbanken, eller på bankens hjemmeside.

–Banken venter større pågang enn normalt i tiden framover, og har gjort kundene oppmerksomme på at det kan være noe lenger svartid enn vanlig på grunn av stor pågang, avslutter adm. banksjef Rolf E. Delingsrud.