– Regjeringen går inn for et stort innkjøp av artilleriammunisjon i størrelsesorden 2,6 milliarder kroner. Og en forsert anskaffelse i nord på 500 millioner kroner. Vi går nå i konkrete forhandlinger med Nammo for å få detaljer på plass, og har stor tro på at vi skal få Stortinget med oss på dette.

Det sa forsvarsminister Bjørn Arild Gram under Forsvarsdepartementets pressekonferanse i Nammos hovedkvarter på Raufoss fredag formiddag.

– Forsikringspremie

– Vi forserer planene for økt artillerigranatbeholdning. Og masseproduksjon av nye moderne langrekkene artillerigranater, sier forsvarsministeren.

– Dette er av stor betydning også for Norges beredskap. Ordren kan ses på som en forsikringspremie vi betaler for, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum under den samme pressekonferansen på Raufoss..

Hensikten med statens gigantinnkjøp av ammunisjon er å etablere økt forsyningssikkerhet for Norges egne beredskapsbehov og for hele Nato-alliansen. For ammunisjonsprodusenten Nammo gir ordrer økt grunnlag for å investere i økt produksjonskapasitet. Først og fremst på Raufoss.

Sikkerhetspolitikk

– Vi har en ny sikkerhetspolitisk situasjon. Beredskapen er hevet og det er behov for mer militært materiell og ammunisjon. Både fordi Norge har behov for å styrke sine lagre og fordi Ukraina har behov for leveranser fra land Norge samarbeider med, sa forsvarsministeren.

Han opplyste at Norge til nå har levert ammunisjon til Ukraina i tre omganger. Nå kan det bli levert nyutviklet ammunisjon, langtrekkende artillerigranater, som Ukraina etterspør. Disse skal settes i masseproduksjon på Raufoss.

– Nammo er en svært viktig bedrift for å styrke vår beredskap, sa forsvarsministeren.

– Nammo og Forsvaret har utviklet en ny sprenggranat for lengre rekkevidde enn vi tidligere har hatt. Vi får en mer moderne artilleriammunisjon og økt produksjon først og fremst for å styrke den langsiktige beredskapen i Norge. Også NATOs generalsekretær har understreket at det er behov for å styrke ammunisjonsproduksjonen, sa Gram.

– En stor prioritering

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum sa på pressekonferansen på Raufoss at det er en stor økonomisk prioritering regjeringen nå foreslår overfor Stortinget.

– Det grunnleggende er å sikre vår nasjonale beredskap, og forutsigbarhet og trygghet for Nammo som en trygg og stabil leverandør for land som står oss nært, sa Vedum.

– Gjennom denne tunge investeringen bygger vi opp kunnskap, leveringsdyktighet og beredskap. Kontrakten på 2,5 milliarder kroner gir forutsigbarhet for norsk våpenindustri og Nammo som bedrift. I den ekstraordinære situasjonen vi står i nå, er det ekstra viktig å trygge denne situasjonen, poengterte finansministeren.

– En gledens dag

Rigmor Aasrud, medlem av Stortingets utenriks- og forsvarskomité uttrykte stor tro på å få regjeringens ønske igjennom i Stortinget.

– Dette er en gledens dag, som er viktig for å trygge industrien på Raufoss. 900 ansatte har sin daglige arbeidsplass hos Nammo på Raufoss, med produksjon som Europa og Nato etterspør, sa hun.

Nammo på Raufoss tok inn 100 flere ansatte gjennom 2022. Nå vil det øke ytterligere, og regjeringen snakker om muligheten for å utveksle arbeidskraft mellom bedriftene i Raufoss Industripark.

Gigantordrer fører til et stort antall nye arbeidsplasser. På Raufoss fredag ble det snakket om at behovet for mer arbeidskraft er så stort at det vil gi utslag for innbyggertall, boligbygging og annen aktivitet og dermed også øvrig næringsliv i stor skala i Vestre Toten og omegn.

– Skalerer opp

– Nå skalerer vi opp produksjonen innenfor kort tid. For miljøet på Raufoss betyr dette at industriparken kan veksle på de ansatte. Regionen får mange nye fagarbeiderplasser, sa Rigmor Aasrud.

Regjeringens forserte ammunisjonsordre innebærer den største kontrakten til Nammo noen gang.

– Vi er svært fornøyd med at regjeringen foreslår å anskaffe denne ammunisjonen som er i størrelsesorden 2,6 milliarder kroner. Jeg er svært fornøyd med samarbeidet med Forsvarsdepartementet. Nå får vi forutsigbarhet for å investere og øke produksjonskapasiteten vår. Selv om bakteppet for ordren er kullmørkt, stiller vi opp gjennom vårt samfunnsansvar. Dette er utrolig bra for Nammo, men det er best for Norge, sier konsernsjef Morten Brandtzæg.

Vil foregå på Raufoss

Den voldsomme oppskaleringen av ammunisjonsproduksjonen vil påvirke hele Raufoss-samfunnet og regionen omkring.

– Nammos artilleriproduksjon foregår på Raufoss. Nå vil aktiviteten på Raufoss øke, og vi vil øke både produksjonen og antall ansatte, sier Morten Brandtzæg.

Nammo har allerede satt i gang. Ekstra råvarer for 750 millioner kroner er for lengst bestilt og på vei mot Raufoss. Også mer produksjonsutstyr er bestilt og på vei. På Raufoss vil ordren bety utvidelse av produksjons- og lagerkapasitet. Et betydelig ny bygningsmasse skal reises innenfor portene i Raufoss Industripark.