Støyen rundt barnehagen går på helsa løs for May (45) og kollegene – nå krever de tiltak

Espira Dragerskogen barnehage ligger midt i et av Raufoss' store utbyggingsområder. Støyen fra anleggstrafikk og -maskiner kommer stadig nærmere.