Sykehus: – Vi må jo stå samlet!

Arild Ødegaard (Sp) mener det er uheldig at regionen spriker i sykehussaken.