(Oppland Arbeiderblad)

– Det kan være en risiko for smitte til andre elever, selv om risikoen anses som liten, sier kommuneoverlege på Østre Toten, Rebecca Setsaas i en pressemelding til OA.

Alle foresatte i skolene i Østre Toten ble mandag informert om den nye smittesituasjonen i kommunen.

Etter retningslinjer fra Folkehelseinstituttet vil altså elevene i de to berørte klassene måtte være i karantene i ti dager. De aktuelle klassene fikk beskjed fra skolen om dette mandag.

Fjernundervisning for noen klasser

– Elever som får sykdomstegn skal ta kontakt med fastlegekontoret sitt og avtale testing. Friske elever trenger ikke testes. Familiemedlemmer til elevene trenger per nå ikke være i karantene, skriver kommunikasjonsrådgiver Øivind Skogli i Østre Toten kommune i en pressemelding.

Øvrige klasser på 8. og 9. trinn skal ikke i karantene, men de vil få fjernundervisning fra tirsdag og ut uka. 10. trinn skal møte på skolen som vanlig.

Alle husstandsmedlemmer og andre aktuelle nærkontakter til den smittede personen er satt i karantene, og mange blir testet tirsdag.

Massiv smittesporing

– Vi jobber nå massivt med å få fullstendig oversikt over situasjonen og smittespore alle involverte. Nye tiltak i denne situasjonen vil bli løpende vurdert sammen med kriseledelsen i kommunen, sier kommuneoverlegen.

Som tidligere ønsker hun at alle ungdommer og voksne med luftveissymptomer, som for eksempel hoste, sår hals, hodepine og/eller feber, skal testes.

– Er noen i tvil, sjekk på koronasjekk.no og ta kontakt med fastlegen deres for å gjøre avtale, sier Setsaas.