Den lokale banken deler ut 12 millioner kroner til gode prosjekter i Mjøsregionen og arrangerer gavefest i Fyrverkeriet kulturhus på Raufoss i slutten av september.

I forbindelse med bankens årsregnskap for 2022 ble det avsatt 12 millioner til bankens gaveordning.

Pengene blir fordelt på 292 ulike prosjekter og gavebeløpene på de ulike prosjektene strekker seg fra 3000 til 400.000 kroner.

Levende lokalsamfunn

– En solid sparebank er ikke mye verdt uten gode kunder og et levende lokalsamfunn. Hvert år deler banken ut en del av overskuddet til allmennyttige formål i lokalsamfunnet. Slik setter vi varige spor etter oss i våre nærområder, sier administrerende banksjef Rolf E. Delingsrud og fortsetter:

– Lag og foreninger skal vite at gode prosjekter har mulighet for å få starthjelp med bankens gavemidler. Totens Sparebank sponser aktiviteter med fokus på idrett, kultur og utdanning – spesielt rettet mot barn og unge.

De siste ti årene har banken gitt tilnærmet 70 millioner kroner av overskuddet tilbake til samfunnet i form av gaver.

– Legger vi til sponsorbidrag nærmer vi oss 100 millioner kroner til lag, foreninger og organisasjoner i vår region, sier Delingsrud.

Medspiller

Delingsrud forklarer at banken har et grunnleggende engasjement, og ønske om å ta ansvar, for de lokalsamfunnene de er en del av.

– Vi skal være en medspiller og bidragsyter til vekst og utvikling ved å yte finansiering til gode prosjekter og gjennom gaver til allmennyttige formål, fortsetter banksjefen.

Etter pandemi og tøffe kostnadsøkninger håper banken at gavemidlene er til god hjelp for å holde aktiviteten oppe.

– Det å opprettholde aktivitetsnivå innen både idrett, kultur og andre fritidstilbud er viktig for både mental og fysisk helse, sier Delingsrud og legger til:

– Vi håper disse gavemidlene til lag og foreninger kommer godt med i deres hverdag slik at de kan opprettholde sine tilbud, og gi folk noe å glede seg til i hverdagen. Vi gleder oss til å se fulle tribuner, skistadioner, svømmestevner, sykkelritt, konserter, festivaler og opplevelser ellers – og syns det er hyggelig å kunne bidra til dette for lokalsamfunnet.

Disse fikk gave