234 ulike prosjekter er etter søknad tildelt fra 3000 til 500.000 kroner i Totenbankens årlige gaveutdeling. I årets gaveutdeling er det to mottakere som får hele 500.000 kroner hver.

Den ene er Villtotningen Villmarksklubb som legger til rette for naturopplevelser for ungdom, med turer, fisking, padling og annen utendørsaktivitet. Pengene skal hovedsakelig brukes til å kjøpe klubbhuset som de hittil har leid.

– Hvert år deler banken ut en del av overskuddet til allmennyttige formål i lokalsamfunnet. Slik setter vi varige spor etter oss i våre nærområder. De siste ti årene har banken gitt tilnærmet 60 millioner kroner av overskuddet tilbake til samfunnet i form av gaver. Legger vi til sponsorbidrag nærmer vi oss 90 millioner kroner til lag, foreninger og organisasjoner i vår region, sier administrerende banksjef Rolf E. Delingsrud.

Totendryss

Nytt av året er at Totens Sparebank 29. september inviterer til et åpent arrangement, Totendryss, i Fyrverkeriet kulturhus på Raufoss. Med dette arrangementet ønsker banken å hedre både gavemottakere og vinnerne av bankens talentstipender.

Leif Anders Wentzel skal være konferansier og det hele blir avsluttet med en konsert fra Mads Gjetmundsen med band. Banken opplyser at det er først til mølla for billetter.

Av andre store tildelinger til lokale mottakere, har Vind Idrettslag fått 250.000 kroner til å bytte ut kunstgressbanen utendørs, da denne er utslitt. Idrettslaget får også en annen gave på 100.000 kroner til å finansiere en ny løypemaskin de kjøpte sist vinter.

Gjøvik og Toten

Eina Sportsklubb og Vestre Toten Løypelag mottar begge 200.000 kroner. OL Toten-Troll får 100.000 kroner til å arrangere NM i orientering på Totenåsen sommeren 2022, mens SK Gjøvik-Lyn får 100.000 kroner til å bygge en utstyrsbod som skal være lett tilgjengelig for sine 180 frivillige rundt sine ulike lag.

Vestre Toten Skytterlag får 100.000 kroner som bidrag til å innrede sin nye innendørs skytebane med nye skiver, datautstyr og møbler. FAU ved Totenviken Skole får 100.000 kroner til en modulbasert sykkelbane/pump-track i skolegården, mens arrangløren av Fredvikafestivalen i Gjøvik, Kvæntin AS, får 30.000 kroner til kurssamlinger som skal lære ungdom hvordan man produserer festivaler og arrangementer.

Her er hele gavelista

Lag/foreningKommuneType viksomhetTildelt beløp
NORDRE EIDSVOLL IDRETTSLAGEidsvollIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv500 000
VILLTOTNINGEN VILLMARKSKLUBBVestre TotenSamfunn, utvikling og sosiale tiltak500 000
MOELVEN IDRETTSLAGRingsakerSamfunn, utvikling og sosiale tiltak350 000
RAUFOSS FOTBALLVestre TotenIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv300 000
VIND IDRETTSLAGGjøvikIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv250 000
EIDSVOLD TURNFORENING FOTBALLEidsvollIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv200 000
EINA SPORTSKLUBBVestre TotenIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv200 000
VESTRE TOTEN LØYPELAGVestre TotenIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv200 000
EIDSVOLL VERK SKYTTERLAGEidsvollAnnet150 000
JERNVERKSHELGA I FEIRINGEidsvollSamfunn, utvikling og sosiale tiltak150 000
EINA SPORTSKLUBBVestre TotenIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv100 000
FRELSESARMEENGjøvikIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv100 000
HURDAL IDRETTSLAGHurdalIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv100 000
OL TOTEN-TROLLØstre TotenIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv100 000
SPORTSKLUBBEN GJØVIK-LYNGjøvikSamfunn, utvikling og sosiale tiltak100 000
STIFTELSEN TRANDUMUllensaker Samfunn, utvikling og sosiale tiltak100 000
VESTRE TOTEN SKYTTERLAGVestre TotenIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv100 000
VIND IDRETTSLAGGjøvikIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv100 000
ØSTRE TOTEN SKILAGØstre TotenIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv100 000
FAU STANGE SKOLE SKREIAØstre TotenKompetanse, utdanning og forskning75 000
FAU TOTENVIKEN SKOLEØstre TotenIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv75 000
FOTBALLKLUBBEN TOTENØstre TotenIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv75 000
KAPP IF - FOTBALLGRUPPAØstre TotenIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv75 000
LENA IDRETTSFORENINGØstre TotenSamfunn, utvikling og sosiale tiltak75 000
LENSBYGDA SPORTSKLUBBØstre TotenSamfunn, utvikling og sosiale tiltak75 000
TOTEN HÅNDBALLKLUBBØstre TotenSamfunn, utvikling og sosiale tiltak75 000
ØSTRE TOTEN KOMMUNEØstre TotenSamfunn, utvikling og sosiale tiltak65 000
PS:PROSJEKTERHamarKunst og kultur60 000
VESTRE TOTEN FRIVILLIGSENTRALVestre TotenIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv60 000
BOLINS VENNERVestre TotenSamfunn, utvikling og sosiale tiltak50 000
BØVERBRU VELVestre TotenAnnet50 000
GJØVIK RIDEKLUBBGjøvikAnnet50 000
GJØVIK RØDE KORSGjøvik Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv50 000
GJØVIK SKIKLUBBGjøvikSamfunn, utvikling og sosiale tiltak50 000
GJØVIK SKIKLUBBGjøvikIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv50 000
GREVELØKKA SJAKKLUBBHamarKunst og kultur50 000
HAMAR SKIKLUBBHamarIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv50 000
KNA AVDELING OPPLANDGjøvikIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv50 000
RAUFOSS IL TURNVestre TotenSamfunn, utvikling og sosiale tiltak50 000
REDALEN IDRETTSLAGGjøvikIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv50 000
REINSVOLL IDRETTSFORENINGVestre TotenIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv50 000
ROMEDAL OG VALLSET JEGER- OG FISKERFORENINGStangeIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv50 000
SKREIA IDRETTSLAGØstre TotenIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv50 000
STARUM HESTESPORTSKLUBBØstre TotenSamfunn, utvikling og sosiale tiltak50 000
TOTENÅSLØYPER ASØstre TotenIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv50 000
VIKEN SKYTTERLAGØstre TotenIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv50 000
ØSTRE TOTEN RØDE KORS HJELPEKORPSØstre TotenSamfunn, utvikling og sosiale tiltak50 000
ØVRE VARDAL SPORTSKLUBBGjøvikIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv50 000
RAUFOSS ROTARY KLUBBVestre TotenSamfunn, utvikling og sosiale tiltak40 000
2830 SKOLEDAMMEN ASVestre TotenKunst og kultur30 000
FAU OLIVIABAKKEN BHG SKREIAØstre TotenSamfunn, utvikling og sosiale tiltak30 000
KOLBU KKØstre TotenIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv30 000
KVÆNTIN ASGjøvikKunst og kultur30 000
LIONS CLUB TOTNVestre TotenKlima, miljø og naturvern30 000
SOLVOLL VELVestre TotenSamfunn, utvikling og sosiale tiltak30 000
TEMA TEATER UthaugØstre TotenKunst og kultur30 000
TOPPEN I.LØstre TotenKlima, miljø og naturvern30 000
ØSTRE TOTEN HANDICAPTRANSPORTØstre TotenHumanitære tiltak og helseformål30 000
ØSTRE TOTEN HUSFLIDSLAGØstre TotenKunst og kultur30 000
DNT GJØVIK OG OMEGNGjøvikIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv25 000
FAU LUNDSTEIN SKOLEGjøvikKompetanse, utdanning og forskning25 000
FJELLVOLLS VENNERØstre TotenSamfunn, utvikling og sosiale tiltak25 000
GJØ-VARD ORIENTERINGSLAGGjøvikIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv25 000
GJØVIK BRETTKLUBBGjøvikIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv25 000
IHLE BARNEHAGE SAVestre TotenAnnet25 000
MATUTDELING I STANGEStangeHumanitære tiltak og helseformål25 000
SIELINJAGjøvikKunst og kultur25 000
TOTEN FRISBEEKLUBBØstre TotenIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv25 000
TOTEN HOCKEYØstre TotenSamfunn, utvikling og sosiale tiltak25 000
VIND IDRETTSLAGGjøvikIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv25 000
ÅSLØYPAS VENNER - RAUFOSSVestre TotenIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv25 000
IHLE IDRETTSLAGVestre TotenIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv23 000
AJER INNEBANDYKLUBBHamarIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv20 000
BIRI IDRETTSLAGGjøvikSamfunn, utvikling og sosiale tiltak20 000
BØVERBRU/EINA SKOLEKORPSVestre TotenKunst og kultur20 000
EIDSVOLD IDRÆTSFORENINGEidsvollHumanitære tiltak og helseformål20 000
EIDSVOLD IDRÆTSFORENINGEidsvollSamfunn, utvikling og sosiale tiltak20 000
EIDSVOLD IDRÆTSFORENING HOPPGRUPPAEidsvollIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv20 000
EIDSVOLD TURNFORENING HÅNDBALLEidsvollIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv20 000
EIDSVOLD TURNFORENING SKØYTEREidsvollIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv20 000
EIDSVOLD VÆRK MUSIKKORPSEidsvollKunst og kultur20 000
EIDSVOLD VÆRKS SKIKLUBEidsvollIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv20 000
EIDSVOLL 1814SEidsvollIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv20 000
EIDSVOLL AMATØRTEATEREidsvollKunst og kultur20 000
EIDSVOLL BASKETBALL KLUBBEidsvollIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv20 000
EIDSVOLL JANITSJARKORPSEidsvollKunst og kultur20 000
EINA MUSIKKFORENINGVestre TotenKunst og kultur20 000
EINADAGENEVestre TotenKunst og kultur20 000
FAU REINSVOLL SKOLEVestre TotenAnnet20 000
FEIRING IDRETTSLAGEidsvollIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv20 000
FINSTAD SPORTSKLUBBEidsvollIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv20 000
FOLKEAKADEMIET VESTRE TOTENVestre TotenSamfunn, utvikling og sosiale tiltak20 000
FOTBALLAGET FARTHamarIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv20 000
FREDHEIM BLANDEDE KORGjøvikKunst og kultur20 000
FREDHEIM SKOLEKORPSGjøvikKunst og kultur20 000
FURNES FOTBALLRingsakerIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv20 000
GJØVIK BYKORPSGjøvikKunst og kultur20 000
GJØVIK HUSFLIDSLAGGjøvik Kunst og kultur20 000
GJØVIK SKØITEKLUBBGjøvik Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv20 000
GJØVIK SVØMMEKLUBBGjøvikSamfunn, utvikling og sosiale tiltak20 000
GJØVIK TENNISKLUBBGjøvikIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv20 000
GRANDE DRILLTROPPGjøvik Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv20 000
HAMAR IDRETTSLAG HOVEDLAGETHamarIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv20 000
HAMAR SKATEBOARD KLUBBHamarKunst og kultur20 000
HAMARKAMERATENE FOTBALL ELITEHamarSamfunn, utvikling og sosiale tiltak20 000
HOFF SOKNØstre TotenSamfunn, utvikling og sosiale tiltak20 000
KASTELLÅSEN VELFORENINGEidsvollSamfunn, utvikling og sosiale tiltak20 000
KBN SKOLEKORPSØstre TotenKunst og kultur20 000
KIRKENS SOSHamarKompetanse, utdanning og forskning20 000
KOLBU JANITSJARKORPSØstre TotenKunst og kultur20 000
KOR XGjøvikKunst og kultur20 000
LANGSET SKOLEKORPSEidsvollKunst og kultur20 000
LHL EIDSVOLL OG HURDALEidsvollIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv20 000
LIONS CLUB EIDSVOLLEidsvollIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv20 000
LIONS CLUB INNLANDETGjøvikKlima, miljø og naturvern20 000
MINNESUND VELEidsvollAnnet20 000
MJØSA MODELLFLYKLUBBGjøvikIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv20 000
MJØSBYGDA REDALEN GRENDELAGGjøvikAnnet20 000
OPPLANDSHJELPENVestre TotenHumanitære tiltak og helseformål20 000
RADIO TOTENVestre TotenKunst og kultur20 000
RAUFOSS BOKSEKLUBBVestre TotenIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv20 000
RAUFOSS MUSIKKORPSVestre TotenKunst og kultur20 000
RAUFOSS SKOLEKORPSVestre TotenKunst og kultur20 000
REINSVOLL FRISBEEKLUBBVestre TotenIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv20 000
REINSVOLL VELVestre TotenIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv20 000
SKREIA SKØYTEKLUBB TOTENØstre TotenIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv20 000
SKREIENS MUSIKKFORENINGØstre TotenSamfunn, utvikling og sosiale tiltak20 000
SNERTINGDAL IF ORIENTERINGGjøvikIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv20 000
STORHAMAR FOTBALLHamarSamfunn, utvikling og sosiale tiltak20 000
STRANDENGA LEIRSTEDGjøvikKlima, miljø og naturvern20 000
SØNDRE EIDSVOLL SKOLEKORPSEidsvollKunst og kultur20 000
TOTEN HISTORIELAGVestre TotenKunst og kultur20 000
TOTEN JANITSJARØstre TotenKunst og kultur20 000
TOTENVIKEN JEGER OG FISKERFORENINGØstre TotenIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv20 000
TOTENVIKEN SKOLEKORPSØstre TotenKunst og kultur20 000
VANG JAKT- OG FISKEFORENINGHamarAnnet20 000
VARDAL I F HOVEDSTYRETGjøvikIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv20 000
VARDAL SKOLEKORPSGjøvikKunst og kultur20 000
VILBERG SKOLEKORPSEidsvollKunst og kultur20 000
ØSTRE TOTEN KIRKELIGE FELLESRÅDØstre TotenSamfunn, utvikling og sosiale tiltak20 000
ØSTRE TOTEN KOMMUNEØstre TotenIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv20 000
HK VESTRE TOTENVestre TotenIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv16 000
ØSTRE TOTEN KOMMUNE BRANNVESENØstre TotenSamfunn, utvikling og sosiale tiltak16 000
5. HAMAR KFUK-KFUM-SPEIDEREHamarIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv15 000
BURG OPPLANDGjøvikAnnet15 000
EFFATA BEDEHUSEidsvollKunst og kultur15 000
EIDSVOLL FOTOKLUBBEidsvollAnnet15 000
EIDSVOLL HUSFLIDSLAGEidsvollKunst og kultur15 000
EIDSVOLL SKOG JEGER- OG FISKERFORENINGEidsvollIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv15 000
ERIKSTELLET VELHurdalIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv15 000
FEIRING IDRETTSLAGEidsvollSamfunn, utvikling og sosiale tiltak15 000
HYTTEFORENINGEN I TOTEN ALLMENNING LODD NR.4Østre TotenKlima, miljø og naturvern15 000
PASCAL NORGEGjøvikSamfunn, utvikling og sosiale tiltak15 000
STRANDSÅSENS VENNEREidsvollSamfunn, utvikling og sosiale tiltak15 000
SUNDETS VENNEREidsvollAnnet15 000
TORNEROSE HELSE & UTVIKLING V/Spl. Elin SveenØstre TotenKunst og kultur15 000
TOTENVIKA TAE KWONDO KLUBBØstre TotenIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv15 000
VELLAGET BRISKSLETTAGjøvikSamfunn, utvikling og sosiale tiltak15 000
VIKEN SKIKLUBBØstre TotenIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv15 000
ØSTRE TOTEN HELSESPORTLAGØstre TotenHumanitære tiltak og helseformål15 000
BALKE SOKNØstre TotenSamfunn, utvikling og sosiale tiltak10 000
BILITT VELØstre TotenKunst og kultur10 000
DANCE4FUNVestre TotenSamfunn, utvikling og sosiale tiltak10 000
EINA SANITETSFORENINGVestre TotenHumanitære tiltak og helseformål10 000
FAU VESTRE TOTEN UNGDOMSSKOLEVestre TotenSamfunn, utvikling og sosiale tiltak10 000
GUTU'N MASKINLAGØstre TotenKunst og kultur10 000
HEDMARK FYLKESLAG AV NORGES FIBROMYALGI FORBUNDRingsakerHumanitære tiltak og helseformål10 000
HEDMARK OG OPPLAND KRETS AV NORGES KFUK-KFUM-SPEIDEREHamarIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv10 000
HOFF KORFORENINGØstre TotenKunst og kultur10 000
HUNNDALEN BLUESKLUBBGjøvikKunst og kultur10 000
HURDAL KOMMUNE KULTURHurdalSamfunn, utvikling og sosiale tiltak10 000
IHLE SANGKORVestre TotenKunst og kultur10 000
INITIATIV SKREIAØstre TotenSamfunn, utvikling og sosiale tiltak10 000
JAKT- OG FISKEFORENINGEN I TOTEN ALM. LODD NR. 4Østre TotenSamfunn, utvikling og sosiale tiltak10 000
KAPP BLANDEDE KORØstre TotenKunst og kultur10 000
Karis Glade MusikanterØstre TotenSamfunn, utvikling og sosiale tiltak10 000
KOLBU OG EINA BLANDAKORØstre TotenKunst og kultur10 000
KOLBU SANITETSFORENINGØstre TotenSamfunn, utvikling og sosiale tiltak10 000
KRABY STASJONS VENNERØstre TotenSamfunn, utvikling og sosiale tiltak10 000
LENA MALEKLUBBØstre TotenKunst og kultur10 000
LENAELVENS FISKERFORENINGØstre TotenIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv10 000
MENTAL HELSE STANGEStangeIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv10 000
NORDLIA GRENDELAGØstre TotenSamfunn, utvikling og sosiale tiltak10 000
ODAL OG OMEGN LOKALLAG AV NORGES FIBROMYALGI FORBUNDSør-Odal, Nord-Odal, Kongsvinger, GrueSamfunn, utvikling og sosiale tiltak10 000
OLAVSKILDEN ARBEIDSLAGØstre TotenKlima, miljø og naturvern10 000
RAUFOSS BAPTISTMENIGHETVestre TotenAnnet10 000
RAUFOSSTUNS VENNERVestre TotenAnnet10 000
SKAUTROLLET 4HVestre TotenKunst og kultur10 000
SKREIA RACEWAYØstre TotenAnnet10 000
SKREIA UNGDOMSSKOLE FAUØstre TotenIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv10 000
STANGEBYGDENES MUSIKKFORENINGStangeKunst og kultur10 000
STIFTELSEN SOLLIAKOLLEKTIVETØstre TotenSamfunn, utvikling og sosiale tiltak10 000
STIFTELSEN STENSVEEN - TRYGG I EGET UTTRYKKØstre TotenAnnet10 000
STYREAKADEMIET INNLANDETØstre TotenNæringsutvikling10 000
TOTEN HÅNDBALLKLUBBØstre TotenIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv10 000
TOTEN MONTESSORIBARNEHAGE ASØstre TotenIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv10 000
TOTEN SVØMMEKLUBBØstre TotenIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv10 000
TOTEN TRAVSELSKAPØstre TotenKunst og kultur10 000
TOTEN-POPENS VENNERØstre TotenKunst og kultur10 000
TOTENÅSENS VENNERØstre TotenKlima, miljø og naturvern10 000
VANG ORIENTERINGSLAGHamarIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv10 000
VANG SKILØPERFORENINGHamarIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv10 000
VESTBYGDA VELØstre TotenIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv10 000
VESTOPPLAND BUSSVETERANØstre TotenKunst og kultur10 000
VESTRE TOTEN KOMMUNEVestre TotenIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv10 000
ØSTRE TOTEN KOMMUNEØstre TotenKunst og kultur10 000
ØVRE VANG KJØRE OG RIDEKLUBBHamarIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv10 000
SKREIA UNGDOMSSKOLE FAUØstre TotenKompetanse, utdanning og forskning8 000
ØSTRE TOTEN KNIVKLUBBØstre TotenKunst og kultur8 000
HLF ØSTRE TOTENØstre TotenHumanitære tiltak og helseformål7 500
HLF ØVRE ROMERIKEEidsvollSamfunn, utvikling og sosiale tiltak7 500
KOLBU VELØstre TotenSamfunn, utvikling og sosiale tiltak6 000
ANNETTE HVEEM NARUMVestre TotenSamfunn, utvikling og sosiale tiltak5 000
FRI INNLANDET - FORENINGEN FOR KJØNNS- OG SEKSUALITETSMANGFOLDØstre TotenHumanitære tiltak og helseformål5 000
FURULUNDS VENNERGjøvikAnnet5 000
GJØVIK OG OMEGN MODELLFLYKLUBBØstre TotenIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv5 000
HOFF VELØstre TotenAnnet5 000
NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSENGjøvik Samfunn, utvikling og sosiale tiltak5 000
OPPLAND LYMFØDEM- OG LIPØDEMFORENINGVestre TotenSamfunn, utvikling og sosiale tiltak5 000
OPPLANDENE HANDBOGELAUGstangeAnnet5 000
PÅ LYKKE OG FROMMEGjøvikKlima, miljø og naturvern5 000
QUILTELAGET FRI VILJEStangeKunst og kultur5 000
RAUFOSS IDRETTSLAGVestre TotenIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv5 000
RAUFOSS SANITETSFORENINGVestre TotenSamfunn, utvikling og sosiale tiltak5 000
SALSA I GJØVIKGjøvikIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv5 000
SAMMEN FOR TOTENVestre TotenSamfunn, utvikling og sosiale tiltak5 000
SLETTA VELØstre TotenSamfunn, utvikling og sosiale tiltak5 000
SNERTINGDAL BYGDEKVINNELAGGjøvikAnnet5 000
SOLVOLL IDRETTSLAGVestre TotenIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv5 000
VESTRE TOTEN SANITETSFORENINGVestre TotenAnnet5 000
VISEKLUBBEN BØRREVestre TotenKunst og kultur5 000
ØSTRE TOTEN FOLKEBIBLIOTEKØstre TotenSamfunn, utvikling og sosiale tiltak5 000
ÅSEN MILJØLAGVestre TotenKunst og kultur5 000
GJØVIK MALEKLUBBGjøvikKunst og kultur3 000