Det skriver Totens Sparebank i en pressemelding onsdag 25. mars.

Totens Sparebank har besluttet å framskynde datoen for ikrafttredelse av rentekutt.

– Vi har opplevd stor pågang fra mange som trenger ekstra støtte fra oss nå, og vi vil strekke oss langt for å hjelpe kundene våre. Et av grepene vi nå tar er å framskynde datoen for de rentekuttene vi allerede har varslet kommenterer banksjef personmarked Åse Øye.

Fremskyndelsen gjelder både privatkunder og bedriftskunder.

17. mars satte banken ned renten med inntil 0,35 prosentpoeng. 23. mars ble det besluttet å redusere renten på boliglån ytterligere med inntil 0,50 prosentpoeng.

Til sammen har banken satt ned rentene med inntil 0,85 prosentpoeng.

Banken vil av praktiske årsaker slå de to renteendringene sammen. For kundene vil det derfor framstå som én renteendring og ikke to», opplyser banken i pressemeldingen.

Tidspunkt for renteendringen på eksisterende lån vil nå framskyndes til i midten av april. Alle kunder som får renteendring blir varslet direkte via nettpost eller per brev.

«Rentemarkedet er for tiden preget av stor usikkerhet. Med denne framskyndelsen av kuttet i lånerentene, ønsker banken å bidra ytterligere til at bankens kunder skal komme seg så trygt som mulig gjennom denne turbulente tida.

Banken oppfordrer kunder som er bekymret for sin økonomiske situasjon til å ta kontakt på telefon, via e-post eller melding fra nettbank eller mobilbank. Sammen med raskt reduserte utlånsrenter, kan banken tilby avdragsfrihet, betalingsutsettelse og andre tiltak for å hjelpe».