(Oppland Arbeiderblad)

De to bankene skriver i en pressemelding at de har vedtatt å slå seg sammen.

– Styrene i Totens Sparebank og SpareBank 1 Østlandet har i dag vedtatt en intensjonsavtale om å slå sammen de to bankene. Fusjonen vil bidra til en felles satsing i Innlandet, med forsterket lokal tilstedeværelse, nærhet til kunder og ytterligere vekst, skriver de to bankene i en felles pressemelding.

Det betyr at Innlandets to største banker slår seg sammen.

– En sammenslåing av Innlandets to største banker vil skape en enda mer kraftfull bank for kundene og regionen. Den fusjonerte banken vil få økt konkurransekraft og større løfteevne. Banken vil fortsette å bidra til vekst og utvikling i Mjøsregionen og i det enkelte lokalsamfunn der banken er representert. Fusjonen vil også bidra til etablering av flere kompetansearbeidsplasser slik at kundene sikres relevante finansielle produkter og tjenester fra en aktør med sterk lokal tilhørighet, skriver bankene.

Se pressekonferanse om sammenslåingen her.

Trenger ressurser

Til tross for at Totens Sparebank anses som en svært god og lønnsom bank, mener de at økte krav fra myndighetene på flere områder gjør at banken trenger flere ressurser framover.

– Fusjonen understøtter vår visjon om å bidra til vekst og utvikling i regionen. Samtidig vil sammenslåingen øke vår evne til å møte kommende utfordringer. Sammen vil vi skape gode løsninger for kundene, bygge lokale arbeidsplasser og gode nærmiljøer, sier administrerende banksjef i Totens Sparebank, Rolf Endre Delingsrud i pressemeldingen.

Trygghet for medarbeidere, kunder, eiere og samfunnet

Nytt navn

Totens Sparebank har en snart 170-årig historie, og er i dag lokalisert på Lena, Raufoss, Gjøvik, Hamar og Råholt med om lag 90 medarbeidere. SpareBank 1 Østlandet har gjennom sin snart 180-årige virksomhet i Innlandet, Oslo og Akershus, blitt en viktig bankaktør på det sentrale østlandsområdet med 1 150 medarbeidere fordelt på 37 lokasjoner.

– Sammenslåingen vil bidra til at vi blir en enda sterkere partner for både næringslivet og lokalsamfunnene framover. Logoen vår blir ny, men våre medarbeidere er de samme som før og kundene våre kan fortsatt treffe oss på de samme stedene som før. Vår styrke vil fortsatt være lokal tilstedeværelse, nærhet til beslutninger og personlig rådgivning til kunder, sier Delingsrud.

Alle ansatte med videre

Det er et behov for at alle nåværende ansatte blir med videre i den sammenslåtte banken. I tillegg vil alle ansatte i Totens Sparebank – inkludert stabsfunksjonene på Lena – kunne fortsette å jobbe der de gjør i dag.

– Vi ønsker alle medarbeiderne i Totens Sparebank velkommen. Det er behov for alle og de vil få jobbe fra sitt nåværende arbeidssted også etter gjennomføringen av fusjonen. Ved å forene kreftene kan vi realisere vår felles ambisjon om å forbli den ledende banken i regionen. Å være en solid og stabil finansieringskilde for både personer og bedrifter i regionen, er vårt viktigste felles samfunnsoppdrag, sier konsernsjef i SpareBank 1 Østlandet, Richard Heiberg i pressemeldingen.

De to bankene som nå skal bli til ett, har ifølge E24 samlet over 200 milliarder kroner i utlån. Totens Sparebank utgjør en mindre andel av dette med sine 23 milliarder kroner mot Sparebank 1 Østlandets 197 milliarder.

Egenkapitalen til de to er også vesentlig forskjellig ifølge økonomiavisen, hvor Sparebank 1 Østlandet har like i underkant av 19 milliarder kroner i egenkapital ved utgangen av tredje kvartal i 2023, mens Totens Sparebank har 2,5 milliarder.

Samlet kontantvederlag for egenkapitalen i Totens Sparebank er beregnet til 98,4 millioner kroner, ifølge E24.

Tidsplan og gjennomføring

Generalforsamlingen og representantskapet i henholdsvis Totens Sparebank og SpareBank 1 Østlandet vil bli innkalt til informasjonsmøter om intensjonsavtalen henholdsvis den 8. og 10. januar 2024.

Deretter planlegger styrene i de to bankene å signere en fusjonsplan den 15. januar 2024 som så skal behandles av bankenes generalforsamling/representantskap den 22. februar 2024.

Gjennomføring av sammenslåingen er betinget av at generalforsamlingen og representantskapet i Totens Sparebank og SpareBank 1 Østlandet godkjenner fusjonsplanen, og at nødvendige myndighetsgodkjennelser gis uten vilkår eller på vilkår som ikke vesentlig endrer forutsetningene bankene har lagt til grunn for sammenslåingen.