Totens Sparebank advarer: – Manglende legitimasjon kan medføre stengt konto

ADVARER KUNDER: Åse Øye, banksjef personmarked  i Totens Sparebank. Arkivbilde

ADVARER KUNDER: Åse Øye, banksjef personmarked i Totens Sparebank. Arkivbilde

Bankene har fått frist til januar 2020 med å bekrefte at gyldig legitimasjon er innhentet fra alle kunder.

DEL

Myndighetene har presisert kravet til gyldig legitimasjon og levering av kundeerklæring. Dette gjelder samtlige av bankens kunder, uavhengig av hvor lenge de har vært kunder i banken, skriver Totens Sparebank i en pressemelding.

Åse Øye, banksjef personmarked og ansvarlig for bankens antihvitvaskarbeide, sier at en stor andel av bankens cirka 40 000 kunder har framlagt både gyldig legitimasjon og avlagt kundeerklæring. Likevel er det mangler.

– Spesielt blant kunder som er opprettet for mange år siden ser vi imidlertid mangler knyttet til gyldig legitimasjon av god nok kvalitet og kundeerklæring. Vi har nå derfor intensivert arbeidet med å innhente oppdatert dokumentasjon fra disse kundene, sier Øye.

Helst pass

For bankens kunder innebærer dette at de i løpet av de nærmeste ukene vil bli kontaktet for å ordne opp. Kundene vil kunne bli kontaktet via mobilbanke, nettbank, e-post, SMS, brev eller telefon.

– Av sikkerhetsmessige årsaker er det viktig å presisere at banken aldri trenger, eller vil be om, å få oppgitt passord, sier Øye.

Som gyldig legitimasjon ber banken kundene om å fortrinnsvis ta med gyldig pass. Kontroll av legitimasjon krever i utgangspunktet personlig oppmøte ved et av bankens fem avdelingskontorer på Lena, Raufoss, Gjøvik, Hamar eller Råholt.

Midten av desember

Kunder som ikke får dette i orden innen 15. desember 2019, vil få sine kontoer sperret i januar 2020.

– Kontoer vil først kunne bli reåpnet når manglende dokumentasjon er på plass. Det er derfor svært viktig at kundene nå reagerer på henvendelser fra banken og tar kontakt. De fleste har legitimasjon lett tilgjengelig, og vil med relativ liten tidsbruk kunne få dette i orden, sier Øye.

– De fleste kundene har forståelse for at banken nå må innhente manglende legitimasjon og kundeopplysninger, basert på viktigheten av å forebygge bl.a. økonomisk kriminalitet. Vi forstår imidlertid at det kan synes unødvendig at mangeårige kunder av banken, som er godt kjent av for eksempel sin personlige kunderådgiver, nå må framlegge legitimasjon. Med de myndighetskravene som foreligger er det imidlertid svært begrensede muligheter til å unnta noen fra kravene, og vi må i samarbeid med kundene nå for å få dette i orden, avslutter Øye.


Artikkeltags