Kjørte 60 km/t raskere enn det som var lov: Ga på for å «tøffe seg» mens kamerat satt på

Kjørte i 90 km/t, mens skiltet viste fartsgrense på 30 km/t.