(Oppland Arbeiderblad)

35 personer ble søndag testet for korona i Vestre Toten etter nye smittetilfeller lørdag.

– Av dagens påviste, var den første et barn tilhørende 1. klassetrinn på Korta skole, der det fra før har vært karantene grunnet en smittet elev. En voksen i samme husstand testet også positivt senere i dag. Det er sammenheng mellom disse, og det er holdepunkter for at smitten har skjedd utenfor skolen. Det er milde symptomer hos begge, opplyser kommunen i en pressemelding søndag kveld.

Det tredje tilfellet er en ungdom som var nærkontakt til den siste av de to tidligere påviste på ungdomsskolen.

Fire klynger

– Det var ingen relevante symptomer og ble funnet som et resultat av målrettet smittesporing og rask testing. Det fikk derfor ingen ytterligere konsekvenser for ungdomsskolen, ettersom tiltak allerede var iverksatt. De øvrige testede på de aktuelle 10. trinns klassene fredag og i dag, har testet negativt, opplyser kommuneoverlege Jens Mørch.

I løpet av ei uke har dermed 15 personer testet positivt. Kommunen har funnet at personen tilhører fire klynger med hver sin kjente smittevei.

– I det antall ligger også seks ulike husstander der flere er smittet internt. Antall nærkontakter er høyt. Disse er da i karantene, og skal testes i løpet av uken, kan vi ennå ikke si med sikkerhet om vi har klart å slå ned smitten. Det store antall negative tester blant de berørte, og de omfattende tiltak som er iverksatt, gir likevel grunn til en behersket optimisme, opplyser Mørch.

Det vil ikke bli iverksatt flere tiltak i kommunen, og tiltaksnivået på skolene er fortsatt gult.

Hjemmeundervisning

– Det høye antall i karantene også blant personalet, gir imidlertid en del driftsutfordringer. Skolesjefen har, sammen med rektorene på Korta barneskole og Vestre Toten ungdomsskole, sendt ut informasjon om at elever på 10. trinn får fjernundervisning kommende uke, mens 9. trinn har undervisning som normalt, opplyser kommunen.

På Korta skole skal 1. og 4. trinn få fjernundervisning kommende uka. 2. trinn får fjernundervisning fra starten av uka, mens 6. trinn har halv dag på skolen og halv dag med fjernundervisning. 5. og 7. trinn har undervisning på skolen som normalt.